Baza zaakceptowanych projektów i informacja o terminach głosowania – Budżet Obywatelski 2015

       teczowa_kraina 2015-01-14-3031

Stacja 4

GDZIE I JAK GŁOSOWAĆ

O wyborze projektów do realizacji decydują w drodze tajnego, bezpośredniego głosowania, mieszkańcy Lęborka, posiadający czynne prawo wyborcze na dzień 27.03.2015 r., wpisani do rejestru wyborców. Wydanie karty do głosowania następuje po okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

Aby oddać głos należy przyjść osobiście do:

 1) Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku, ul. Olimpijczyków 31 (Pływalnia Miejska „Rafa” – lokal przystosowany do głosowania dla osób niepełnosprawnych):

a)  w dniach 1, 2 i 3  kwietnia 2015 r. w godz. 9.00 – 16.00;

 2) Urzędu Miejskiego w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14 (dawna RESURSA):

a) w dniach od 7 do 10 kwietnia 2015 r. w godz. 9.00 – 15.30;
b) w dniu 11 kwietnia 2015 r. (SOBOTA) w godz. 10.00 – 15.00;
c) w dniach od 13 do 15 kwietnia 2015 r. w godz. 9.00 – 18.30.

Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku „X” przy wybranych projektach na karcie do głosowania. Głosujący wybiera maksymalnie dwa, jego zdaniem, najważniejsze projekty.

UWAGA: Jeżeli głosujący nie zaznaczył żadnego pola, lub zaznaczył więcej niż dwie pozycje, lub postawił inny znak niż „X” jest to traktowane jako głos nieważny!

Mieszkańcom przysługuje prawo prowadzenia akcji informacyjnej i promocyjnej dotyczącej zgłaszanych projektów.

BAZA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA

Baza projektów do głosowania

1 Trackback / Pingback

  1. Ostatecznie wybrano projekty do głosowania w Budżecie Obywatelskim (video) | LeborkNEWS.pl

Komentowanie jest wyłączone.