BUDOWA ŚCIEŻKI ZDROWIA W PARKU CHROBREGO W LĘBORKU

W dniu dzisiejszym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lęborka zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu dotyczącym zadania pn.  “BUDOWA ŚCIEŻKI ZDROWIA W PARKU CHROBREGO W LĘBORKU” – zadania zgłoszonego w ramach “Budżetu Obywatelskiego 2014” Zgodnie z zapisem SIWZ termin zakończenia przedmiotowego zadania ustalono na dzień 30.04.2015 r. 

Jak możemy przeczytać w dokumentacji projektowej opracowanej przez Pracownię SZPILEWICZ ARCHITEKCI  zaprojektowano 12 stacji ścieżki zdrowia. Wszystkie stacje rozłożone są równomiernie po obwodzie parku. Każda ze stacji wyposażona będzie w nawierzchnię z piasku ograniczoną obrzeżem oraz tablicę informacyjną opisującą zakres ćwiczeń na danej stacji. Projektowane zamierzenie nie będzie wymagało ingerencji w zieleń wysoką. Inwestycja ma na celu stworzenie odpowiednich warunków dla wypoczynku, sportu i rekreacji mieszkańców Lęborka. Rzędne terenu w miejscach lokalizacji stacji ścieżki zdrowia wahają się od 29,8 -51,2 n.p.m.

Postanowiliśmy poniżej umieścić opis każdej stacji ścieżki zdrowia, która ma wyglądać następująco:

 Stacja 1 – przejście po równoważni

Stacja 1

“Urządzenie składa się z trzech drewnianych poziomych belek, mocowanych do słupków ze stali ocynkowanej. Słupki mocowane w gruncie do betonowego fundamentu. Wymiary urządzenia około 7,0m x 2,5m x 0,3m. Nawierzchnia piaszczysta o pow. 45m2, ograniczona obrzeżem betonowym.”

Stacja 2 – bieg pomiędzy słupkami

Stacja 2

“Urządzenie składa się z ośmiu drewnianych krążków o średnicy 30 cm każdy, mocowanych do słupków ze stali ocynkowanej. Słupki mocowane w gruncie do betonowego fundamentu. Wymiary urządzenia około 8,5 m x 1,5 m x 0,7 m. Nawierzchnia piaszczysta o pow. 37 m2, ograniczona obrzeżem betonowym.”

Stacja 3 – przeskok obunóż

Stacja 3

“Urządzenie składa się z czterech drewnianych belek, mocowanych pod kątem do słupków ze stali ocynkowanej. Słupki mocowane w gruncie do betonowego fundamentu. Wymiary urządzenia około 5,0 m x 3,0 m x 0,9 m. Nawierzchnia piaszczysta o pow. 39 m2, ograniczona obrzeżem betonowym.”

Stacja 4 – przemieszczanie się po drabince poziomej

Stacja 4

“Urządzenie składa się z dwóch ram z belek drewnianych, połączonych ze sobą szczebelkami z rurek ze stali ocynkowanej. Rozstaw szczebelków ok. 0,2m. Belki drewniane mocowane do gruntu za pomocą kotew. Kotwy mocowane w gruncie do betonowego fundamentu. Wymiary urządzenia około 1,0m x 3,0m x 2,5m. Nawierzchnia piaszczysta o pow. 24m2, ograniczona obrzeżem betonowym.”

Stacja nr 5 – Brzuszki w pozycji leżącej lub siedzącej

Stacja 5

“Urządzenie składa się z drewnianej belki mocowanych pod kątem do słupków ze stali ocynkowanej oraz z ramy z rury stalowej ocynkowanej. Słupki i rama mocowane w gruncie do betonowego fundamentu. Wymiary urządzenia około 4,0m x 4,0m x 0,4m. Nawierzchnia piaszczysta o pow. 19m2, ograniczona obrzeżem betonowym.”

Stacja nr 6 – Przemieszczanie się po ruchomej belce

Stacja 6

“Urządzenie składa się z dwóch słupków drewnianych połączonych ze sobą pośrednio belką drewnianą za pomocą dwóch stalowych łańcuchów. Słupki drewniane mocowane do gruntu za pomocą kotew. Kotwy mocowane w gruncie do betonowego fundamentu. Wymiary urządzenia około 0,1m x 4,0m x 0,6m. Nawierzchnia piaszczysta o pow. 14m2, ograniczona obrzeżem betonowym.”

Stacja nr 7 – Podciąganie na drążkach

Stacja 7

“Urządzenie składa się z czterech słupków drewnianych połączonych ze sobą rurami ze stali ocynkowanej. Najwyższa z rurek wyposażona w kółka akrobatyczne. Słupki drewniane mocowane do gruntu za pomocą kotew. Kotwy mocowane w gruncie do betonowego fundamentu. Wymiary urządzenia około 2,2m x 2,0m x 3,3m. Nawierzchnia piaszczysta o pow. 14m2, ograniczona obrzeżem betonowym.”

Stacja nr 8 – Wypad na prawa i lewą nogę

Stacja 8

“Urządzenie składa się z poziomej drewnianej belki, mocowanej do słupków ze stali ocynkowanej. Słupki mocowane w gruncie do betonowego fundamentu. Wymiary urządzenia około 0,1m x 3,0m x 0,6m. Nawierzchnia piaszczysta o pow. 11m2, ograniczona obrzeżem betonowym.”

Stacja nr 9 – Wyciskanie kłody na leżąco

Stacja 9

“Urządzenie składa się z belki do wyciskania oraz ławeczki. Belka do wyciskania składa się z dwóch słupków drewnianych, wyposażonych w obejmy z rury ze stali ocynkowanej. Obejmy połączone ruchomą w pionie drewnianą belką. Ławeczka składa się z dwóch słupków drewnianych zwieńczonych deską mocowaną pod kątem.Słupki drewniane mocowane do gruntu za pomocą kotew. Kotwy mocowane w gruncie do betonowego fundamentu. Wymiary urządzenia około 1,5 m x 1,5 m x 1,3 m. Nawierzchnia piaszczysta o pow. 9 m2, ograniczona obrzeżem betonowym.”

Stacja nr 10 – Pompki na poręczach

Stacja 10

“Urządzenie składa się z czterech drewnianych poziomych belek, mocowanych do słupków ze stali ocynkowanej o stopniowanej długości. Słupki mocowane w gruncie do betonowego fundamentu. Wymiary urządzenia około 4,0 m x 0,2 m x 0,7 m. Nawierzchnia z kostki betonowej o pow. 6 m2, nawierzchnia piaszczysta o pow. 17 m2, ograniczona obrzeżem betonowym.”

Stacja nr 11 – Pieńki

Stacja 11

“Urządzenie składa się z 29 pieńków drewnianych o średnicy 0,3 m wkopanych w ziemię na głębokość 0,4 m. Pieńki wystają z ziemi na zmienną wysokość od 0,2 m do 0,6 m. Wymiary urządzenia około 4,5 m x 3,0 m x 0,6 m. Nawierzchnia piaszczysta o pow. 21 m2, ograniczona obrzeżem betonowym.”

Stacja nr 12 – Ćwiczenia na drabince krzyżakowej

Stacja 12

“Urządzenie składa się z dwóch ram z belek drewnianych, połączonych ze sobą szczebelkami z rurek ze stali ocynkowanej. Rozstaw szczebelków ok. 0,2m. Podpory skośne ramy wyposażone w drabinki grzebieniowe o rozstawie ok. 0,2m. Belki drewniane mocowane do gruntu za pomocą kotew. Kotwy mocowane w gruncie do betonowego fundamentu. Wymiary urządzenia około 2,0m x 1,5m x 1,5m. Nawierzchnia piaszczysta o pow. 20m2, ograniczona obrzeżem betonowym.”

Materiał źródłowy: projekt budowlany BUDOWA ŚCIEŻKI ZDROWIA W PARKU IM. B. CHROBREGO