“Budżet Obywatelski” – edycja II – 2015 r.

 BO 2015 - WIĘKSZY

W dniu wczorajszym tj. 01.12.2014 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lęborka opublikowano projekt uchwały Rady Miejskiej w Lęborku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2015 r. Po stronie wydatków w dziale 758 “Różne rozliczenia” zaplanowano utworzenie rezerwy celowej wysokości 1.000.000,00 zł na realizację wydatków inwestycyjnych w ramach “Budżetu Obywatelskiego” – edycja II – rok 2015.

bip.um.lebork.pl_unzip_lebork_12230_116

W związku z powyższym zachęcamy mieszkańców Lęborka do zainteresowania się przedmiotową tematyką w zakresie inwestycyjnym ukierunkowanym na najpilniejsze potrzeby naszej społeczności lokalnej.