Budżet Obywatelski po liftingu – Cz. 1 „Pozytywny powiew”

Paragraph und zurückweichende Fragezeichen

Dnia 09 czerwca 2016 r. Rada Miejska w Lęborku podjęła uchwałę o korekcie zasad Budżetu Obywatelskiego w Lęborku. Wprowadzono kilka korzystnych dla mieszkańców rozwiązań, ale pojawiły się też zapisy mogące mieć wpływ na ograniczenie demokratycznego procesu dyskusji i podejmowania decyzji przez lęborczan w zakresie wydawania części środków finansowych z budżetu gminy.

Dotychczasowa uchwała dawała duże możliwości burmistrzowi w zakresie organizacji i realizacji Budżetu Obywatelskiego w Lęborku. Nasz włodarz mógł swobodnie corocznie doskonalić  kwestie organizacyjno-techniczne ustalając i modyfikując samodzielnie regulamin konsultacji – do czego był upoważniony przez Radę Miejską. Jako prezes Stowarzyszenia Lęborski Budżet Obywatelski zwracałem się do burmistrza z podpowiedziami i prośbami o uwzględnienie w regulaminie pewnych kwestii oraz apelowałem o dochowanie wszelkich starań aby konsultacje przebiegły w sposób przyjazny dla mieszkańców  (pismo nr 1, pismo nr 2). Z pewnym opóźnieniem i tylko częściowo były one realizowane. Niestety raz musiałem stanowczo zaprotestować wobec wprowadzanych przez burmistrza nieuzasadnionych ograniczeń w regulaminie. Wówczas to skierowałem skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich oraz w późniejszym czasie wezwałem do usunięcia naruszenia prawa.

 Pozytywne zmiany.

Trzy minione edycje budżetu obywatelskiego wykazały, że kwestie pozostające w gestii burmistrza lepiej jednak rozstrzygnąć już w uchwale odbierając te uprawnienia włodarzowi miasta. Dlatego pozytywnie przyjmuję nowe zapisy uchwały dające m.in. szansę na liczniejszy udział mieszkańców w konsultacjach, ustalające możliwości modyfikowania projektów, wprowadzające klarowną procedurę odwoławczą, zobowiązujące burmistrza do szerszego informowania o konsultacjach budżetu obywatelskiego i organizowania spotkań z mieszkańcami w celu prezentacji projektów jeszcze przed głosowaniem.

Spotkania dyskusyjne z mieszkańcami

Od samego początku jedynie Stowarzyszenie Lęborski Budżet Obywatelski organizowało spotkania dla mieszkańców, na których przedstawiano zasady konsultacji budżetu obywatelskiego, omawiano najczęściej popełniane przez wnioskodawców błędy, a wnioskodawcy mogli konfrontować swe pomysły z oczekiwaniami mieszkańców. Spotkania takie zorganizowaliśmy w budynku ZWAR-u (2014), w budynku PKP „Stacja Kultura” (2015) oraz w „Bramie Kaszubskiego Pierścienia” (2016). Teraz Rada uchwałą zobowiązała burmistrza do corocznego organizowania otwartych spotkań konsultacyjnych.

Komisja Odwoławcza

Takie rozwiązanie stało się konieczne po trzech latach utarczek wnioskodawców z zespołem weryfikującym, który unikał zapraszania wnioskodawców na swoje posiedzenia, a decyzje negatywne podejmował na podstawie niejasnych przesłanek. Wnioskodawcy niezadowoleni z odrzucenia ich wniosków przez urzędników z Zespołu Weryfikacyjnego  będą teraz mogli się odwołać do Komisji Odwoławczej złożonej z radnych.

 Wartościowe pomysły też na „obcych” terenach

Zespól weryfikacyjny często odrzucał projekty, które miały być realizowane na terenach, które nie należą do Gminy Miasta Lębork – chociaż za zgodą dysponentów tych terenów projekty służyłyby ogółowi. Pod tym pretekstem odrzucono m.in:

  • Remont chodnika w ciągu ul. Kaszubskiej (droga powiatowa)
  • budowę parkingu na terenie trawnika przy LO nr 1 (szkoła powiatowa)
  • Budowę chodnika od ul. Kolejarzy do ul. Słupskiej (teren PKP)
  • Doposażenie placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych ze Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego (placówka powiatowa)
  • Wykonanie nawierzchni dojazdu do ul. Czołgistów 26 c-d
  • Budowę chodnika na ul. Syrokomli wraz z oświetleniem (droga powiatowa)

Te odrzucenia konsekwentnie kwestionowało Stowarzyszenie Lęborski Budżet Obywatelski, postrzegając je jako bezpodstawne przekroczenie uprawnień burmistrza i zespołu weryfikującego. Właśnie to było główną przyczyną skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich. Dopiero w  2016 r. urzędnicy pośrednio przyznali mi rację poprzez dopuszczenie projektu dotyczącego remontu i doposażenie sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu – szkoły, która podobnie jak LO nr 1 nie należy do Gminy Miejskiej Lębork, a jest własnością powiatu. Dlatego dobrze, że teraz nowa uchwała jasno dopuszcza realizację zadań na terenach nie będących własnością gminy, jeżeli będą służyły całej społeczności.

 Głosowanie przez internet.

W celu umożliwienia głosowania nad projektami złożonymi w ramach Budżetu Obywatelskiego” jak największej liczbie mieszkańców Stowarzyszenie Lęborski Budżet Obywatelski popiera możliwość elektronicznego głosowania – co właśnie wprowadza nowa uchwała. Zastanawia natomiast odrzucenie zapisów o zapewnieniu oprogramowania odpornego na nieautoryzowane użycie, spełniającego istniejące normy bezpieczeństwa w zarządzaniu informacją i gwarantującego tajność głosowania. Czyżby dlatego, że decyzja o zakupie konkretnego oprogramowania została podjęta przez burmistrz już na ponad dwa miesiące przed głosowaniem nowej uchwały rady i teraz na stawianie oprogramowaniu wymogów bezpieczeństwa jest zbyt późno?

 Program

Zagłosuje młodzież w wieku od 16 lat

Uprawnienie do udziału w Budżecie Obywatelskim zyskują osoby, które ukończyły 16 lat. To pozytywne rozwiązanie, które stanie się lekcją obywatelskiego zaangażowania  i przedsiębiorczości dla młodych lęborczan. Zadbać należy jednak, aby szkoły nie wywierały presji na uczniów, by nie głosowali oni na zajęciach pod czujnym okiem pedagoga. Aby, tak jak we Wrocławiu,  Budżet Obywatelski nie sprowadził się przede wszystkim do remontów i rozbudowy miejskich placówek (link). Nie taka chyba jego rola.

Mimo wszystko jest trochę tych pozytywnych zmian. Niestety wprowadzono też zapisy budzące mój głęboki niepokój, ale o tym za kilka dni w drugiej części zatytułowanej „Co w trawie piszczy?”.

Arkadiusz Mielewczyk

1 Trackback / Pingback

  1. Budżet Obywatelski po liftingu – Cz. 2 „Co w trawie piszczy?”

Komentowanie jest wyłączone.