“Budżet Obywatelski w Lęborku” 2015 – edycja II ruszyła

 

BO-2015

Miło nam zakomunikować, iż w dniu dzisiejszym w Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z § 6 Uchwały Nr XXXI-564/2014 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Lęborka konsultacji społecznych projektu „Budżet Obywatelski w Lęborku” pojawiło się zawiadomienie Burmistrza Miasta Lęborka o zamiarze przeprowadzenia konsultacji.

Konsultacje trwają od 2 lutego 2015 r. do 30 kwietnia 2015 r. W tym czasie podejmowane będą działania zgodnie z poniższym harmonogramem:

od 2 lutego do 28 lutego 2015 r. – składanie przez mieszkańców propozycji projektów i zadań do budżetu

– od 1 marca do 31 marca 2015 r. – weryfikacja propozycji mieszkańców przez komisję ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych

– od 1 kwietnia do 15 kwietnia 2015 r. – głosowanie nad propozycjami

– od 16 kwietnia do 30 kwietnia 2015 r. – wpisanie wybranych przedsięwzięć do budżetu Miasta

Formularze zgłaszania projektów do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego w Lęborku są dostępne w kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Lęborku oraz na stronie internetowej bip.um.lebork.pl w zakładce „budżet obywatelski”.