Budżet Obywatelski w Lęborku na 2018 r.

Ogłoszenie

Ruszyła kolejna V edycja Budżetu Obywatelskiego w Lęborku. W dniu dzisiejszym (17.02.2017 r.) na łamach Echa Lęborka ukazało się powyższe ogłoszenie Burmistrza Miasta Lęborka informujące lęborczan o zamiarze przeprowadzenia przedmiotowych konsultacji. Propozycje projektów i zadań przeznaczonych do realizacji w 2018 r. należy składać na formularzu zgłoszeniowym w formie papierowej lub elektronicznej  w terminie od 1 marca 2017 r. do 31 marca 2017 r.

Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach tj. do zgłoszenia projektu jako wnioskodawca, do udzielenia poparcia zgłoszonemu projektowi i do głosowania na projekt są mieszkańcy Gminy Miasta Lębork, którzy w dniu dokonywania danej czynności konsultacyjnej mają ukończone 16 lat.

harmonogram

Podział sumy środków finansowych oraz ramowe wymagania dla projektów w poszczególnych kategoriach przedstawia poniższa tabela:

kategorie projektów

Zachęcamy również do zapoznania się z projektami, które zostały zgłoszone przez mieszkańców Lęborka w poprzednich edycjach. Są one dostępne na naszej stronie internetowej w zakładce Inicjatywy —> Budżet Obywatelski.

15193558_1802867123318536_7527617005254240408_n
Arkadiusz Mielewczyk
Stowarzyszenie Lęborski Budżet Obywatelski