Inauguracja kampanii wyborczej KW Lęborski Budżet Obywatelski

DSC_0792

Dziś punktualnie o godzinie 12:00 zainaugurowaliśmy naszą kampanię wyborczą. Przedstawiliśmy kandydatów do Rady Miejskiej Lęborka oraz program wyborczy DLA DOBRA LĘBORKA. 

Ponadto w świetle pojawiających się spekulacji dotyczących zgłoszenia przez nasz Komitet Wyborczy kandydatury na Burmistrza Miasta Lęborka wystosowaliśmy stosowne oświadczenie, którego treść publikujemy poniżej.

 

Główne cele Stowarzyszenia Lęborski Budżet Obywatelski:

 • Praca dla lęborczan
 • Zdrowie
 • Bezpieczeństwo
 • Aktywni obywatele
 • Przyjazny samorząd

Główne punkty programu wyborczego Stowarzyszenia Lęborski Budżet Obywatelski:

 • Zmniejszyć bezrobocie i sprzyjać przedsiębiorczości
 • Rozładować korki, poprawić bezpieczeństwo na skrzyżowaniach oraz przejściach dla pieszych
 • Sprzyjać radom osiedli i inicjatywom lokalnym, umacniać budżet obywatelski
 • Polepszyć dostęp do lekarzy specjalistów
 • Zapewnić w szkołach atrakcyjną oferta zajęć pozalekcyjnych, dostępność psychologa i logopedy oraz dobre warunki nauki
 • Powstrzymać drastyczny spadek liczby rzeczywistych mieszkańców Lęborka (obecnie ok. 32.500)
 • Powstrzymać wzrost zadłużenia miasta (obecny dług planowany na ok. 58 mln)
 • Wykorzystać szansę na rozwój jaki daje turystyka i bliskość Łeby
 • Wspierać środowiska zagrożone wykluczeniem społecznym

Dlatego Stowarzyszenia Lęborski Budżet Obywatelski będzie zabiegać m.in o:

 • Udostępnienie nowych terenów pod inwestycje gospodarcze
 • Program budowy dróg utwardzonych na nowych osiedlach jednorodzinnych
 • Program rozbudowy i połączenia w logiczną całość dróg rowerowych
 • Jawny wieloletni plan inwestycyjny z jasną zasadą kolejności realizacji zadań
 • Skrócenie czasu dojazdu do Trójmiasta walcząc o drogę ekspresową
 • Budowę wschodniej obwodnicy miasta przez Marszałka Województwa
 • Budowę parkingów w centrum i na terenach blokowisk
 • Programy zdrowotne w szkołach, w tym w zakresie stomatologii
 • Zagospodarowanie Parku Chrobrego
 • Budowę placów zabaw i boisk także wśród blokowisk i na osiedlach jednorodzinnych
 • Budowę małych torów dla dzieci jeżdżących na rolkach
 • Kluby sportowe, szczególnie szkolące dzieci
 • Obywatelskie konsultacje w sprawie projektów budżetu miasta
 • Nowe formy prawne wsparcia lokalnych inicjatyw obywateli
 • Stypendia dla twórców kultury i rozwój systemu stypendiów dla wybitnych uczniów
 • Ścieżki dla nordic-walking i cykliczne darmowe wsparcie fachowego instruktora
 • Street-workerów do pracy w terenie z trudną młodzieży
 • Jasne zasady polityki mieszkaniowej
 • Program odpracowania długów mieszkaniowych zamiast eksmisji
 • Publiczny wykaz „jak głosował każdy radny”
 • Zapraszanie obywateli-wnioskodawców na obrady Rady Miasta, gdy rozpatrywane będą ich wnioski, z prawem do zabrania głosu
 • Wykluczenie z Komisji Rewizyjnej radnych będących pracownikami miejskich urzędów lub spółek, dla bezstronności kontroli