Inicjatywa Lokalna – konsultacje

inicjatywa-3

Co to jest “Inicjatywa Lokalna”?

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na podstawie której funkcjonuje ten mechanizm, precyzuje, że inicjatywa lokalna to: forma współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej. W jej ramach mieszkańcy zgłaszają pomysły i deklarują udział w jego realizacji, który może mieć formę wkładu rzeczowego, finansowego lub pracy społecznej.

images

W dniu 17.11.2016 r. Burmistrz Miasta Lęborka ogłosił przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. W dniach od 18.11.2016 r. do 09.12.2016 r. na udostępnionym przez ratusz formularzu można było wnieść opinie i uwagi do projektu uchwały zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lęborka.

projekt-uchwaly-w-sprawie-inicjatywy-lokalnej

Zważywszy na to, że pomysł utworzenia w naszym mieście mechanizmu “Inicjatywy Lokalnej” zapoczątkował członek naszego stowarzyszenia i Radny Rady Miejskiej w Lęborku Włodzimierz Klata czujemy się zobowiązani do czynnego udziału w kształtowaniu treści przyszłej uchwały. Dlatego po zapoznaniu się z projektem uchwały przygotowanym przez Burmistrza Miasta Lęborka, Stowarzyszenie Lęborski Budżet Obywatelski wniosło uwagi, których treść publikujemy w poniższym załączniku.

ccf_000025

15193558_1802867123318536_7527617005254240408_n
 Arkadiusz Mielewczyk