Inicjatywy

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi inicjatywami:

 
Wiele drobnych spraw, ale istotnych dla lokalnej społeczności nie mogło przebić się do budżetu miasta. Opracowany przez nas i wdrożony przez samorząd miasta budżet partycypacyjny wydziela w finansach miasta corocznie kwotę 1 mln zł, która dzielona jest pomiędzy zgłoszone przez mieszkańców zadania, które wygrały w powszechnym głosowaniu….

 

  • Społeczna ocena władzy

    Projekt zakłada, że lęborczanie co roku przy okazji głosowania w ramach budżetu obywatelskiego mieliby możliwość w sposób tajny i bezpośredni ocenić realizację różnych zadań wskazując, które zadania burmistrz i rada realizują dobrze, a które źle. Kolejną kwestią, która planowana jest do poddania ocenie przez mieszkańców to wysokości zarobków burmistrza i pobieranych diet przez radnych…

 

  • Inicjatywa lokalna

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na podstawie której funkcjonuje ten mechanizm, precyzuje, że inicjatywa lokalna to: forma współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej. W jej ramach mieszkańcy zgłaszają pomysły i deklarują udział w jego realizacji, który może mieć formę wkładu rzeczowego, finansowego lub pracy społecznej…

 

Proponujemy większy udział społeczności lokalnej w decydowaniu o sprawach komunalnych. Samorządy osiedli czy całych dzielnic są podstawą silnego społeczeństwa obywatelskiego w wielu miastach oraz gminach wiejskich….