Budżet Obywatelski

Budować społeczeństwo obywatelskie

Stowarzyszenie „Lęborski Budżet Obywatelski” chce budować prawdziwe  społeczeństwo obywatelskie, aktywne, zdolne odpowiedzialnie współuczestniczyć w rozwiązywaniu problemów lokalnych. Jesienią 2013r. Arkadiusz Mielewczyk opracował projekt uchwały ws. budżetu obywatelskiego. Chodzi o współdecydowanie w bezpośrednim głosowaniu  przez mieszkańców o podziale środków na zgłaszane przez nich zadania, w ramach corocznej puli 1.000.000 zł. Dzięki radnym opozycji, udało się po dwóch miesiącach wprowadzić projekt pod obrady Rady Miasta. Uwzględniono uwagi burmistrza i ostatecznie uchwałę podjęto przy jednym głosie wstrzymującym


W skrócie

1. W budżecie miasta corocznie wydziela się kwotę 1.000.000 zł na cele budżetu obywatelskiego.

2. W wyznaczonym przez Burmistrza terminie mieszkańcy mogą zgłaszać na specjalnych formularzach projekty do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. Wartość projektu nie może przekroczyć 200.000 zł. Należy wcześniej zebrać 15 podpisów poparcia.

3. Projekty weryfikuje komisja powołana przez burmistrza.

4. Projekty zweryfikowane pozytywnie uczestniczą w głosowaniu obywateli.

5. Do realizacji przechodzą projekty zwycięskie, aż do wyczerpania puli 1 mln zł


W 2014 roku

Zgłoszono 46 projektów do budżetu obywatelskiego

Komisja dopuściła do głosowania 23 projekty.

Zwyciężył i przeszły do fazy realizacji:

  •  Plac zabaw w Parku M.Michalskiego
  • Modernizacja bulwaru na rz. Łebą od Zamku do “starego basenu”
  • Ścieżka zdrowia w Parku Chrobrego
  • Siłownie “pod chmurką”
  • Sportowa przyszłość z Pogonią
  • Tęczowa Kraina Zabawy dla Małych Lęborczan w Parku Chrobrego
  • Plac zabaw przy ul. Olimpijczyków