Bezpieczne przejście dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulic Armii Krajowej i Czołgistów (między piekarną-cukiernią Janca a sklepem mięsnym Gzella)

W związku z tym, iż w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego wpłynęły dwa wnioski dotyczące budowy bezpiecznego przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulic Armii Krajowej i Czołgistów decyzją Komisji ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych “Budżetu Obywatelskiego w Lęborku” za wcześniejszą zgodą wnioskodawców tj. Jacka Perłaka i Państwa Joanny i Witolda Ziemkowskich połączono projekty w jeden wspólny.

projekt1 projekt2 perlak_1 perlak_2 perlak_4