Sportowy Lębork

sportowy_lebork_bo_promo_1

Sportowy Lębork to projekt mający na celu udostępnienie nowych form aktywności ruchowych dla dorosłych mieszkańców powiatu lęborskiego wraz z promocją zdrowego stylu życia. W ramach projektu Lęborskie Towarzystwo Sportowe UNIA chce zorganizować zawody sportowe w grach zespołowych i sportach indywidualnych. Będą to imprezy skierowane do mieszkańców Lęborka. Wszystkie organizowane działania mają skłonić uczestników i osoby kibicujące do zwiększenia aktywności ruchowej, poprzez aktywne zaangażowanie się w przygotowane wydarzenia sportowe, „zarażenie” duchem zdrowej rywalizacji sportowej, integracje lokalnej społeczności, promocję regionu jako miejsca przyjaznego aktywności ruchowej, integrację osób związanych z wymienionymi dyscyplinami sportu oraz promocję idei wolontariatu w sporcie.

Planowane działania to organizacja rozgrywek sportowych w dyscyplinach:

  • siatkówka plażowa,
  • kolarstwo,
  • piłka siatkowa zespołów mieszanych
  • piłka nożna

Oraz imprezy dla mieszkańców jak:

  • Piknik sportowy,
  • Tydzień Lęborskiego Sportu,
  • Sportowy Piątek

Wszystkie działania będą skierowane do wszystkich mieszkańców. Działania będą miały również na celu mobilizację i integrację mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w organizowanych przedsięwzięciach i skorzystania z bogatej oferty sportowo – rekreacyjnej. Bezpośrednimi odbiorcami są mieszkańcy Lęborka w różnym wieku. Oferta jest dostosowana do bardzo szerokiego grona odbiorców, jedynym warunkiem jest chęć uczestniczenia w wydarzeniach sportowo-rekreacyjnych oraz brak przeciwwskazań zdrowotnych. Planowane imprezy podzielone są na: zespołowe i indywidualne. Imprezy będą udostępniane jak największej liczbie uczestników z podziałem na kategorie: wiekowe i płciowe co pozwoli nam dostosować je do jak największej liczby osób. Uczestnicy mając dostosowane kategorie do swoich umiejętności, wieku, itp., będą mogli rywalizować z osobami w najbardziej im pasujących kategoriach. Pośrednimi odbiorcami zadania są osoby przyglądające się i kibicujące uczestnikom aktywnie biorącym udział w zawodach czy turniejach.

Obecnie w Lęborku nie ma zróżnicowanej oferty organizowanych zawodów sportowych dla mieszkańców amatorsko uprawiających sport. Te które odbywają się trafiają do wąskiego grona odbiorców i mają słabą siłę przebicia. Projekt zakłada rozszerzenie oferty o nowe imprezy sportowe skierowane do mieszkańców. Działania będą doskonale podnosić nie tylko samą świadomość o wydarzeniach ale również rozszerzą ofertę wydarzeń sportowo-rekreacyjnych co pozytywnie wpłynie na zakładane cele i pozwoli na podniesienie ilości osób aktywnie spędzających czas wolny. Czynne uprawianie aktywności ruchowej pozytywnie wpływa na rozwój psychofizyczny człowieka oraz stan jego zdrowia. Stanowi również alternatywną formę spędzania wolnego czasu i przeciwdziałania negatywnym zachowaniom społecznym. Oferta przygotowana jest w oparciu o problemy osób w różnym wieku, a co za tym idzie posiadających zróżnicowany poziom sprawności fizycznej.

 Marcin Klukowski