Lista projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego w Lęborku na 2015 rok

Zakończyło się składanie projektów do drugiej edycji Lęborskiego Budżetu Obywatelskiego.   Lęborczanie  złożyli   33   projekty   na   łączną   kwotę 4.686.691,36 zł. Poniżej publikujemy listę złożonych projektów oraz zachęcamy do zapoznania się z opisem poszczególnych projektów. Zgodnie z uchwałą nr XXXI-564/2014 RADY MIEJSKIEJ W LĘBORKU z dnia 9 stycznia 2014 r. projektami zajmie się teraz komisja do spraw przeprowadzania konsultacji społecznych, która jest zobowiązana w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2015 r. przeprowadzić ich weryfikację pod względem formalnym i merytorycznym. Skład komisji został ustanowiony zarządzeniem Nr 24/2015 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 27.02.2015 r. i przedstawia się następująco:

  • Alicja Zajączkowska – przewodnicząca
  • Eliza Kruk – sekretarz
  • Tomasz Bronk – członek
  • Ewa Brzezińska – członek
  • Krzysztof Siwka – przedstawiciel Rady Miejskiej – członek
  • Maciej Szreder – przedstawiciel Rady Miejskiej – członek
  • Łucjan Łaga – przedstawiciel Rady Miejskiej – członek
  • Włodzimierz Klata – przedstawiciel Rady Miejskiej – członek
Lista projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego w Lęborku na 2015 rok
Lista projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego w Lęborku na 2015 rok
Marek Piotrowski
Włodzimierz Klata
Arkadiusz Mielewczyk