Otwarcie biura stowarzyszenia Lęborski Budżet Obywatelski

zwar

Miło nam poinformować o otwarciu biura stowarzyszenia Lęborski Budżet Obywatelski. Mieści się ono w dawnym budynku ZWAR-u, pokój nr 210. Z naszym przedstawicielem będzie można spotkać się w każdą ostatnią środę miesiąca w godzinach 17.00 – 20.00.

Stowarzyszenie Lęborski Budżet Obywatelski to nie tylko kwestie związane z promocją i wdrażaniem na terenie naszego miasta budżetu partycypacyjnego. Celem naszych działań jest również:

  • budowa aktywnego społeczeństwa obywatelskiego, umiejącego skutecznie i odpowiedzialnie współdecydować o sprawach lokalnych
  • ułatwienie mieszkańcom dostępu do informacji o pracach i zamierzeniach władzy publicznej
  • wspieranie Państwa w dążeniu do szybkiego i efektywnego rozwiązywania Państwa problemów na szczeblu samorządowym.

Wszystkie osoby zainteresowane naszą działalnością lub poszukujące wsparcia na płaszczyźnie podejmowanych przez nas tematów serdecznie zapraszamy.

Współużytkownikiem biura jest Stowarzyszenie Ruch Kontroli Wyborów – Ruch Kontroli Władzy, przyjmujące petentów w swoich sprawach w pozostałe środy miesiąca również w godz. 17.00 – 20.00