Podsumowanie wyborów samorządowych 2014 do Rady Miejskiej w Lęborku

Po upływie kilku dni od wyborów samorządowych do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast warto podsumować wybory do Rady Miejskiej w Lęborku. Na podstawie dostępnego protokołu z wyborów do Rady Miejskiej w Lęborku sporządzonego przez Miejską Komisję Wyborczą nasze stowarzyszenie przygotowało analizę wyników wyborów.

Pod „lupę” wzięliśmy komitety, które zgłosiły czterech lub więcej kandydatów do rady miejskiej. Na samym początku warto przyjrzeć się, który komitet wyborczy uzyskał najwięcej ważnych głosów od mieszkańców Lęborka.

STATYSTYKI - Ilość zdobytych głosów

Najwięcej, bo aż 3430 głosów otrzymał KWW Koalicja dla Lęborka. Na drugiej pozycji znalazł się KW Lepszy Lębork Lepszy Powiat. Na trzecim miejscu KW Prawa i Sprawiedliwości. Na czwartej pozycji z liczbą 826 głosów KW Lęborski Budżet Obywatelski. Następnie KWW Polska Razem Jarosława Gowina z ilością 601 głosów i KW Towarzystwa Przyjaciół Lęborka z liczbą 277 głosów.

            Na podstawie powyższych wyników warto zaznaczyć, że na 21 obwodów wyborczych komitety zgłosiły następującą liczbę kandydatów:

  • KWW Koalicja dla Lęborka – 21 kandydatów
  • KW Lepszy Lębork Lepszy Powiat – 18 kandydatów
  • KW Prawo i Sprawiedliwość – 19 kandydatów
  • KW Lęborski Budżet Obywatelski – 11 kandydatów
  • KWW Polska Razem Jarosława Gowina – 18 kandydatów
  • KW Towarzystwa Przyjaciół Lęborka – 4 kandydatów

W związku z tym, iż komitety zgłosiły różną ilość kandydatów należy spojrzeć na inne zależności. A więc warto spojrzeć na średnią ilość głosów oddanych na kandydatów, która przedstawia się następująco:

STATYSTYKI - średnia ilość głosów na jedengo kandydata

A więc jak widzimy na powyższym wykresie największą średnią oddanych głosów otrzymali kandydaci KW Lepszy Lębork Lepszy Powiat, bo aż 173,33 głosów. Następnie KWW Koalicja dla Lęborka z ilością 163,33 głosów. Na trzecim miejscu KW Prawo i Sprawiedliwość z ilością 114,16 głosów. Na czwartym miejscu KW Lęborski Budżet Obywatelski ze średnią 75,09. Następnie KW Towarzystwa Przyjaciół Lęborka ze średnią 69,25 głosów i KWW Polska Razem Jarosława Gowina 33,39 głosów.

            Ktoś by mógł powiedzieć, że jakiś kandydat jest bardzo znaną osobą w obwodzie i może zawyżać statystyki. I odwrotnie ktoś może być mało znaną osobą, która zaniża średnią. A więc proponujemy spojrzeć na zależność średniej ilości oddanych głosów na kandydatów poszczególnych komitetów w stosunku do liczby oddanych ważnych głosów w obwodach wyborczych. A wygląda to następująco:

STATYSTYKI w stosunku do liczby oddanych ważnych głosów

Kandydaci KW Lepszy Lębork Lepszy Powiat otrzymali 3120 głosów na 10440 oddanych głosów przez wyborców w 18 obwodach co daje wynik 29,1 %  Kandydaci KWW Koalicja dla Lęborka otrzymali 3430 głosów na 12358 oddanych głosów w 21 obwodach – 28,72 % Kandydaci KW Prawo i Sprawiedliwość otrzymali 2169 głosów na 11362 oddanych głosów w 19 obwodach – 19,37 % Kandydaci KW Lęborski Budżet Obywatelski otrzymali 826 głosów na 6194 oddanych głosów w 11 obwodach – 14,16 % Kandydaci KW Towarzystwa Przyjaciół Lęborka otrzymali 277 głosów na 2768 oddanych głosów w 4 obwodach – 9,77 % Kandydaci KWW Polska Razem Jarosława Gowina otrzymali 601 głosów na 10886 oddanych głosów w 18 obwodach co daje wynik 5,75 %

Proponujemy jeszcze spojrzeć na zależność oddanych głosów na kandydatów poszczególnych komitetów w stosunku do liczby uprawnionych wyborców.

  Ilość oddanych głosów w stosunku do liczby uprawnionych wyborców

A więc jak widzimy powyżej na KW Lepszy Lębork Lepszy Powiat głosowało 3120 wyborców na 23182 uprawnionych w 18 obwodach co daje wynik 13,46 % Na KWW Koalicja dla Lęborka głosowało 3430 wyborców na 27693 uprawnionych do głosowania w 21 obwodach co stanowi 12,39 %  Na KW Prawo i Sprawiedliwość głosowało 2169 wyborców na 25586 uprawnionych w 19 obwodach – 8,48% Na KW Lęborski Budżet Obywatelski głosowało 826 wyborców z 13968 uprawnionych do głosowania w 11 obwodach co stanowi 5,91% Na KW Towarzystwa Przyjaciół Lęborka głosowało 277 wyborców na 6337 uprawnionych w 4 obwodach – 4,37% I na KWW Polska Razem Jarosława Gowina głosowało 601 wyborców z 24542 osób uprawnionych do głosowania w 18 obwodach -2,45%

            Warto również zadać sobie pytanie: jak głosowaliby wyborcy, którzy nie wypełnili obywatelskiego obowiązku dnia 16 listopada br.? Tego niestety nie wiemy…