PODZIĘKOWANIA DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA LĘBORKA

Drodzy Mieszkańcy Lęborka !

Stowarzyszenie Lęborski Budżet Obywatelski pragnie niniejszym serdecznie podziękować Państwu za tak liczny udział w wyborach samorządowych. Dobrze jest mieszkać wśród ludzi aktywnych, którym zależy na przyszłości naszego miasta.
Szczególne podziękowanie kierujemy do tych Mieszkańców Lęborka, którzy poparli kandydatów Komitetu Wyborczego LĘBORSKI BUDŻET OBYWATELSKI. Dzięki Państwa poparciu uzyskaliśmy łącznie ponad 800 głosów i w Radzie Miejskiej będziemy mieli swojego przedstawiciela w osobie radnego Włodzimierza Klaty.
Zaufanie, którym Państwo nas obdarzyli motywuje nas do dalszego działania w celu budowania aktywnego, świadomego i odpowiedzialnego społeczeństwa oraz do realizacji ujętych w naszym programie celów. Wytrwale będziemy dopingować władze samorządowe do wytężonej pracy dla dobra mieszkańców.
Serdecznie gratulujemy także zwycięzcom z innych komitetów wyborczych. Wszystkim życzymy wytrwałości w godnej, rzetelnej i uczciwej pracy dla dobra Miasta i jego Mieszkańców.

Z wyrazami szacunku
Przedstawiciel Stowarzyszenia
LĘBORSKI BUDŻET OBYWATELSKI
Arkadiusz Mielewczyk
 
Obraz (28)