Polityka informacyjna Urzędu Miasta w zakresie Budżetu Obywatelskiego nabiera tempa.

Nowy serwis

Kolejne punkty naszego długofalowego programu upowszechniania idei budżetu obywatelskiego są konsekwentnie realizowane.  Także zaangażowanie władz samorządowych nabiera konkretnego kształtu, o co usilnie apelowaliśmy w naszym kilkupunktowym wniosku do burmistrza z 19 stycznia 2015r.

  • Stowarzyszeniu Lęborski Budżet Obywatelski udało się przeprowadzić szkolenie dla mieszkańców w dniu 4 lutego 2015r. Obecnych było ponad 20 lęborczan reprezentujących 9 grup inicjatywnych planujących złożyć wnioski do budżetu obywatelskiego.
  • Władze miasta przychyliły się do naszej prośby odnośnie ustalenia bardziej przystępnych godzin otwarcia lokali do głosowania. W tym roku będą zdecydowanie większe możliwości głosowania, w tym także po południu i w sobotę.
  • Zgodnie z naszą prośbą zdecydowanie wcześniej w tym roku podjęła też pracę komisja ds. weryfikowania projektów dzięki czemu proces weryfikacji i wyjaśniania wątpliwości bądź braków we wnioskach będzie przebiegał spokojniej i przyjaźniej dla mieszkańców.
  • Polityka informacyjna miasta w zakresie budżetu obywatelskiego od początku pozostawiała wiele do życzenia. Już w pierwszej edycji zwracaliśmy uwagę na potrzebę intensyfikacji tych działań. Obecnie bieżące informacje z samorządu na temat kolejnych etapów budżetu obywatelskiego przekazywane będą mieszkańcom szybciej i pełniej, o co również prosiliśmy w piśmie z 19 stycznia br. Zdecydowanie wydajniejsze będą kanały informacyjne, gdyż do prowadzonych społecznie stron:

dołącza teraz serwis Urzędu Miejskiego w Lęborku sfinansowany przez miasto. Oprócz aktualnych informacji o przebiegu konsultacji można będzie znaleźć komplet porad dotyczących samego składania wniosków, procedury wyboru czy godzin głosowania. Ważnym elementem będzie kalendarz, który szczegółowo przedstawia terminarz konsultacji. Dostępna powinna być również mapa, która z pewnością pomoże mieszkańcom w umiejscowieniu proponowanego przez wnioskodawców projektu.

strona_bo_um

Arkadiusz Mielewczyk
Włodzimierz Klata
Marek Piotrowski