Projekty złożone w ramach V edycji Budżetu Obywatelskiego w Lęborku na rok 2018

Light bulb

Dnia 31.03.2017 r. upłynął termin składania przez lęborczan projektów w ramach V edycji Budżetu Obywatelskiego w Lęborku na 2018 r. Łącznie wpłynęło 26 projektów:

 • 11 projektów dużych  dotyczących zadań inwestycyjnych (projekty do kwoty 200 000 zł)
 • 6 projektów małych dotyczące zadań inwestycyjnych (projekty do kwoty 40 000 zł)
 • 9 projektów dotyczących zdań nieinwestycyjnych (projekty do kwoty 10 000 zł)

Lista projektów zgłoszonych do “Budżetu Obywatelskiego w Lęborku” na 2018 rok:

 1. Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 9 w Lęborku – wnioskodawca: Małgorzata Janczak – 200 000,00 zł [Projekt zakłada modernizację placu zabaw przy budynku Przedszkola nr 9 w Lęborku wraz z niezbędną infrastrukturą oraz monitoringiem]
 2. Doposażenie w sprzęt oświetleniowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lęborku (latarki kątowe Peli LED 3715Z0 i najaśnicę akumulatorową Peli 9490) – wnioskodawca: Mateusz Wołocznik – 10 000,00 zł [Sprzęt oświetleniowy w postaci latarki kątowej Peli LED 3715Z0 i najaśnicy akumulatorowej Peli 9490 pozwoli nam na zwiększenie skuteczności działań ratowniczo-gaśniczych. Obecnie nasza jednostka nie posiada wyżej wymienionych latarek, które w znacznym stopniu ułatwiłoby pracę ratowników w porze nocnej, przy gęstym zadymieniu i w warunkach ograniczonej widoczności.]
 3. Popularyzacja sportów walki wśród mieszkańców Gminy Miasto Lębork – wnioskodawca: Adam Wojnicz – Międzyszkolny Klub Sportowy “Fighter” Bukowina-Lębork    – 10 000,00 zł [Popularyzacja sportów walki wśród mieszkańców Gminy Miasto Lębork. Organizacja otwartych seminariów z udziałem światowych gwiazd MMA i innych sportów walki.]
 4. Budowa boiska sportowo-rekreacyjnego przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym – Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku – Wolności – wnioskodawca: Robert Sieniek – 200 000,00 zł [Projekt zakłada budowę sportowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 26x42m o nawierzchni poliuretanowej składającej się z: 2 boisk do koszykówki i do siatkówki oraz 1 boiska do piłki ręcznej. Zakres prac zgodnie z projektem obejmuje: podbudowę pod nawierzchnię poliuretanową boiska, nawierzchnię poliuretanową boiska, zakup i montaż boiska obejmującego: słupy i tablice do koszykówki – 4 szt., słupki do siatkówki – 4 szt., bramki do piłki ręcznej 2 szt., malowanie linii, ogrodzenie.]
 5. Pogoń Lębork – Duma Miasta. Projektujemy i przekazujemy piłkarzom Pogoni nowe stroje meczowe – Wnioskodawca: Rafał Mras – 10 000,00 zł [Zorganizowanie akcji wśród sympatyków pogoni Lębork (dzieci i młodzież) na zaprojektowanie nowych strojów meczowych dla piłkarzy Pogoni (seniorzy).  Wybrany w konkursie wzór nowych koszulek zostanie wykonany w dwóch wariantach kolorystycznych (2 komplety) i przekazany na potrzeby drużyny seniorów Pogoni Lębork. Realizacja projektu utożsami mieszkańców Lęborka z klubem Pogoń, zaktywizuje dzieci i młodzież i pośrednio będzie promocją miasta.]
 6. Obóz sportowy z elementami karate “Ruch to zdrowie” – wnioskodawca: Piotr Pobłocki – 10 000,00 zł [Obóz rekreacyjno – sportowo – kondycyjny z elementami karate dla dzieci od 9 r. ż., młodzieży i dorosłych,  w tym zawodników Klubu Karate SHOTOKAN w Lęborku]
 7. “Premia na start” – bieg sztafetowy na stadionie miejskim na rozpoczęcie (czerwiec) i zakończenie (koniec sierpnia) lata – wnioskodawca: Paweł Mazur – Stowarzyszenie KREATIVSPORT – 10 000,00 zł [Problem: Małe zainteresowanie/chęć uczestnictwa wśród mieszkańców Lęborka (powyżej 16 roku życia) lokalnymi imprezami biegowymi. (Na podstawie wywiadu przeprowadzonego wśród amatorów biegania w Lęborku oraz obserwacji lokalnych imprez biegowych). Cel: wzrost zainteresowania/chęci uczestnictwa w imprezach biegowych w Lęborku wśród amatorów biegania, ich rodzin i otoczenia. Działanie: organizacja amatorskich zawodów biegowych w formie sztafety na stadionie miejskim dla mieszkańców Lęborka.]
 8. Psia kupa – STOP. Pojemniki na psie odchody – wnioskodawcy: Agnieszka Otrząsek, Marta Parczewska – 40 000,00 zł [Celem projektu jest zakup: 25 szt. Psich stacji (to kosz na psie kupy połączony z dystrybutorem woreczków); minimum 25.000 szt. Biodegradowalnych woreczków do zbierania odchodów (zakup większej ilości woreczków uzależniony jest od dostępnych środków, które pozostaną po zakupie pozostałych elementów projektu); 40 szt. dystrybutorów woreczków na psie odchody montowanych na klatkach schodowych; 500 szt. naklejek do oznaczanie ulicznych koszy na śmieci z informacją, że można do nich wrzucać woreczki z psimi odchodami; 100 plakatów A2 zachęcających do dbania o czystość miasta wraz z zachętą do sprzątania po psie i instrukcja jak to robić.]
 9. Małpi gaj – Oś. Sportowa obok placu zabaw przy basenie “Rafa” – wnioskodawcy: Bożena i Piotr Pobłoccy – 200 000,00 zł [Projekt zakłada wykonanie m. in.: trampolin w ziemi, zestawu równoważni, zestawu wspinaczkowo – skałkowego, urządzeń ruchowych itp. Kosze, ławki, teren ogrodzony i inne koszty (np. nawierzchnia piaszczysta)]
 10. Monitoring na terenie Centrum handlowego w Lęborku – wnioskodawca: Aleksander Lesiak – 30 000,00 zł [Wykonanie monitoringu na terenie Centrum handlowego polegającego na założeniu kamer w strategicznych miejscach.]
 11. Psi park. Spotkania i spacery – wnioskodawcy: Agnieszka Otrząsek, Iwona Klawikowska – 200 000,00 zł [Projekt obejmuje wykonanie bezpiecznego i ogrodzonego terenu przeznaczonego dla aktywnego spędzania czasu dla psów. Park ma być podzielony na strefy: dla szczeniaków i młodych psów oraz dla psów dorosłych. Plac o powierzchni ok. 3-3,5 tys. m2, wyposażony w dwie furtki ze śluzą uniemożliwiającą przypadkowe opuszczenie terenu przez psy. wybieg będzie wyposażony w regulamin korzystania z placu, kosze na psie odchody z podajnikami biodegradowalnych woreczków, ławki oraz urządzenia i przeszkody treningowe takie jak; płotki i koła do przeskakiwania, tunel, podesty itp. wykonane np. z ekologicznego materiału (podlegającego recyklingowi) w pełni barwionego w masie (granulat polistyrenu spienionego). Jeśli środki przeznaczone na zadanie pozwolą i nie będzie przeszkód prawnych proponujemy także wyposażyć Psi Park we wiatę i poidła dla psów.]
 12. Ruch to zdrowie – popularyzacja gry w piłkę nożną dzieci z AP Diego Lębork – wnioskodawca: Michał Pietrzyk – 10 000,00 zł [Głównym założeniem projektu, Ruch to zdrowie – popularyzacja gry w piłkę nożną dzieci z AP Diego Lębork jest: 1) nauka i doskonalenie elementów gry w piłkę nożną poprzez zabawy, turnieje i działania promujące aktywny tryb życia (obozy sportowe, mini ligi, wyjazdy na mecze ligowe i reprezentacji); 2. Zakup sprzętu sportowego: piłki, torby sportowe, inne 3. Organizacja turniejów piłki nożnej na świeżym powietrzu.]
 13. Monitoring na terenie Centrum Handlowego 2 w Lęborku – wnioskodawcy: Michał Polejowski – 25 000,00 zł [Wykonanie monitoringu na terenie Centrum Handlowego 2 polegającego na założeniu kamer w strategicznych miejscach.]
 14. Rowerem, pieszo i na rolkach nad rzekę Łebę III Etap – wnioskodawcy: Krzysztof Siwka, Adam Matuszek – 200 000,00 zł [Budowa trasy pieszo – rowerowej wzdłuż rzeki Łeby na ulicy Matejki-Lotników do ulicy Saperów o nawierzchni asfaltowej o szerokości ok. 2,5m. Projektowany odcinek jest kontynuacją wybranego przez mieszkańców Lęborka wiosną 2016 roku zadania “Rowerem, pieszo i na rolkach nad rzekę Łebę” od ulicy Komuny Paryskiej wzdłuż torów kolejowych do rzeki Łeby i dalej od torów kolejowych wzdłuż rzeki Łeby w stronę ulicy Matejki oraz wybranego przez mieszkańców Lęborka jesienią 2016 roku zadania “Rowerem, pieszo i na rolkach nad rzekę Łebę II Etap” na odcinku od urządzeń MPWiK do zabudowań ul. Matejki-Lotników. Z trasy pieszo-rowerowej będą mogły korzystać osoby, które jeżdżą na rowerze, na rolkach, biegają, spacerują czy uprawiają nordic walking. Trasa daje możliwość aktywnego wypoczynku, przez osoby szukające ciszy w otoczeniu pięknej przyrody. Planowany szlak pieszo-rowerowy przechodzi dalej w częściowo utwardzoną drogę prowadzącą wzdłuż rzeki Łeby do granic miasta.]
 15. Renowacja schodów prowadzących do Wieży Ciśnień w Parku Chrobrego z wykonaniem podjazdu dla wózków – wnioskodawca: Radosław Zimnowoda – 200 000,00 zł [Projekt polega na renowacji schodów prowadzących do Wieży Ciśnień w Parku Chrobrego wraz z wykonaniem podjazdu dla wózków. Prace obejmowałyby budowę stopni z kostki kamiennej i obrzeży kamiennych z ewentualnym wykorzystaniem zdatnych do użytku dotychczasowych elementów kamiennych schodów. Dodatkowo niezbędne jest wykonanie w obrysie schodów podjazdu dla wózków. Prace renowacyjne nie wpłyną na przestrzeń wokół inwestycji a jedynie przywrócą funkcję jaką powinny spełniać schody.]
 16. Warsztaty dla uczniów, szkolenia dla rodziców i rad pedagogicznych szkół podstawowych mające na celu zwiększenie świadomości zagrożeń jakie niesie internet – wnioskodawca: Radosław Zimnowoda – 10 000,00 zł [Projekt obejmowałby szkoły podstawowe/gimnazja w Lęborku. W ramach projektu prowadzący przeprowadzi: warsztaty dla klas wskazanych przez prowadzącego, szkolenia w ramach wykładu dla wszystkich rodziców dzieci uczęszczających do szkół podstawowych/gimnazjów, spotkania dla rad pedagogicznych. Warsztaty prowadzone byłyby przez specjalistów z dziedziny psychologii i informatyki podczas lekcji wychowawczych, zakończone podsumowaniem i przekazaniem wniosków dla wychowawcy klasy.]
 17. Dzieci na sportowo z Lew Lębork – wnioskodawcy: Piotr Grudzień, Łukasz Świątek – 10 000,00 zł [Projekt pod nazwą ”Dzieci na sportowo z Lew Lębork” przyczynia się  do rozwoju sportu i aktywizacji  dla dzieci z roczników 2010 i młodsze z miasta Lęborka przy  czynnej współpracy z klubem  Lew Lębork. Założeniami i celem projektu są:  działania mające na celu poprawę warunków życia i funkcjonowania mieszkańców  Lęborka poprzez wydarzenia o charakterze prospołecznym, oświatowym i sportowym, a tym samym czynne przeciwdziałanie na rzecz społecznego wykluczenia wśród dzieci.
  1. Zwiększenie pozalekcyjnej aktywności fizycznej dzieci , poprzez wspólne  treningi na obiektach sportowych, promowanie podczas zajęć edukacyjnych i wychowawczych wartości sportu, wzajemnego szacunku i zasad współzawodnictwa.
  2.  Organizacja integracyjnych turniejów piłkarskich.
  3. Promowanie inicjatywy LBO wśród mieszkańców.
  4. Zakup i doposażenie w sprzęt i odzież treningową dla  uczestników projektu (  sprzęt treningowy,  odzież sportową, piłki meczowe i treningowe, ochraniacze, rękawice, itp. wyposażenie )
  5.     Zaangażowanie rodziców do czynnego wspierania i  uprawiania sportu oraz współzawodnictwa wraz ze swoimi dziećmi.]
 18. Budowa ogólnodostępnego boiska do koszykówki o nawierzchni poliuretanowej – wnioskodawcy: Bożena i Piotr Pobłoccy – 39 849,70 zł [Projekt zakłada budowę boiska do koszykówki dla dzieci i młodzieży obok placu zabaw i basenu miejskiego RAFA. Boisko ma umożliwić spędzenie czasu wolnego na powietrzu zamiast przed ekranami komputerów. Ważnym aspektem ma być bliskość boiska od miejsca zamieszkania, tak aby “wyciągnąć” dzieci i młodzież z domów. Gdy podejdą do okien mieszkań zostaną zachęceni obecnością rówieśników do opuszczenia mieszkań i aktywnego, zdrowego spędzania czasu wolnego.]
 19. Wiata rekreacyjno-turystyczna dla mieszkańców Lęborka – wnioskodawcy: Konrad Chmiel, Jan Kiśluk – 40 000,00 zł [Wiata z zadaszeniem wraz z miejscem ogniskowym dla mieszkańców Lęborka i turystów przeznaczona do spędzania czasu na świeżym powietrzu]
 20. Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5 w Lęborku – wnioskodawca: Katarzyna Kowalska – 64 000 zł [Projekt zakłada budowę placu zabaw przy budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Lęborku wraz z infrastrukturą. Na terenie placu proponuje montaż następujących elementów: zestaw nr 13 szt. 1 (zdjęcie w załączeniu), huśtawka podwójna szt. 2, piaskownica Słoneczko 3 szt. 1. W trefie pod urządzeniami proponuję nawierzchnię Cushion FALL (to bezpieczna, ekologiczna nawierzchnia w postaci zmiękczonych technologicznie zrębków drewnianych przeznaczona na place zabaw i tereny rekreacyjne, amortyzująca upadki i chroniąca przed urazami) po obwodzie ograniczoną obrzeżami, z uprzednim usunięciem podłoża trawiastego.]
 21. Plac zabaw “Polskich Marynarzy” – wnioskodawca: Magdalena Kiedroń-Lisowska – 70 000,00 zł [Projekt zakłada wykonanie między innymi: zjeżdżalni, piaskownicy, huśtawki, domku zabawowego z liczydłem, pojazdu – samochodu, karuzeli, koszy, ławek, ogrodzenia. Nawierzchnia piaszczysta.]
 22. Boisko osiedlowe przy ul. Komuny Paryskiej – wnioskodawca: Renata Rebicka – 40 000,00 zł [Planuje się wykonanie boiska do gry w piłkę nożną o wymiarach 32m x 19m. Zakres robót budowlanych obejmuje m. in.: demontaż istniejących bramek, dwukrotna wertykulacja istniejącej nawierzchni trawiastej, dosianie trawy, zakup i montaż 2 bramek do gry w piłkę nożną z wypełnieniem wykonanym z siatki stalowej, zakup i montaż piłkochwytów za bramkami oraz od strony siłowni napowietrznej w wysokości 6m na długości ok. 70m, a w przypadku wystarczającej ilości środków także oświetlenie np. lampy solarne.]
 23. Spotkanie z historią – festyny, pikniki i gry historyczne – wnioskodawcy: Jan Kiśluk, Kazimierz Duwe, Krzysztof Siwka – 10 000,00 zł [Organizacja imprez plenerowych (pikniki, festyny historyczne, targi staroci) o charakterze otwartym dla mieszkańców i turystów, mająca za zadanie w ciekawy i atrakcyjny sposób ukazanie historii w 100. rocznicę Odzyskania Niepodległości Polski. Żywe, pełne emocji odkrywanie historii zapewnią m. in. pokazy sprzętu historycznego, grup rekonstrukcyjnych z różnych epok (pokazy walki na broń białą i palną, pokazy artyleryjskie, musztry wojsk, a także prezentacja konnicy). Zorganizowane zostaną także wydarzenia przybliżające postać generała Stanisława Sosabowskiego oraz historię 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej i Cichociemnych. Odbędzie się historyczna gra terenowa dla lęborskich dzieci i młodzieży.]
 24. Przejście dla pieszych przy “Bierdonce” – Armii Krajowej – wnioskodawca: Włodzimierz Klata – 200 000,00 zł [Wybudowanie nowego bezpiecznego przejścia dla pieszych przez ul. Armii Krajowej: pomiędzy dużym parkingiem gruntowym (tzw. “Mahattanem”), a “Biedronką” (w pobliżu ciągu pieszego – skrótu do bloków ul. Czołgistów, tuż za marketem “Biedronka” od strony budynku specjalistycznej przychodni lekarskiej). Dodatkowe oświetlenie zwiększające widoczność pieszych w nocy. Brukowane wyniesienia (wysepki) spowalniające i kanalizujące ruch pojazdów dojeżdżających do przejścia – w przybliżeniu wg koncepcji mgr inż. Tomasza Mackuna.]
 25. Punkty powszechnego dostępu do AED – wnioskodawcy: Daniel Mihuniewicz, Rafał Bocin – 152 400,00 zł [Projekt polegać będzie na zakupie 16 urządzeń AED – automatyczny defibrylator zewnętrzny, w tym montaż AED w odpowiednich szafkach w miejscach publicznych (10szt.) oraz wyposażenie instytucji i organizacji zajmujących się zapewnieniem bezpieczeństwa w AED (6 szt.). Dodatkowo zakup fantoma do nauki RKO i AED oraz AED szkoleniowego celem przeszkolenie osób w obsłudze AED oraz wykonywaniu resuscytacji. Ponadto fantom będzie wykorzystywany w OSR do prowadzenia szkoleń i warsztatów ratowniczych. Przeszkolenie pracowników oraz przedstawicieli organizacji i instytucji wymienionych w pk. d (lokalizacja projektu), organizacja i przeprowadzenie otwartych szkoleń dla mieszkańców miasta Lęborka w zakresie BLS/AED (resuscytacja krążeniowo-oddechowa oraz obsługa AED) Po dokonaniu montażu urządzenia zostaną zgłoszone do systemu AED oraz przekazane do CPR (Centrum Powiadamiania Ratunkowego) oraz PSK (Powiatowego Stanowiska Kierowania PSP), aby umożliwi dyspozytorom przekazanie informacji o lokalizacji najbliższego urządzenia. Dodatkowo urządzenia mobilne będą wspomagać system ratowniczy. Często pracownicy, funkcjonariusze czy członkowie organizacji i instytucji znajdują się na miejscu zdarzenia przed przybyciem służb medycznych. Ich pomoc będzie jeszcze bardziej efektywniejsza i wpłynie na zwiększenie przeżywalności.]
 26. Zakup sprzętu do nauki reanimacji w szkołach – wnioskodawcy: Damian Jakubowski, Daniel Mihuniewicz – 121 000,00 zł [Projekt polegać będzie na zakupie sprzętu do nauki resuscytacji dla wybranych szkół podstawowych i gimnazjalnych w Lęborku oraz OSR. Po zakupieniu sprzętu zostaną przeprowadzone zajęcia z wytypowanymi nauczycielami, którzy oprócz realizacji szkolenia z zakresu podstawowych metod resuscytacji zostaną przeszkoleni w zakresie resuscytacji wspomaganej (użytkowania zautomatyzowanych defibrylatorów, wspomagania tlenowego, wspomagania w zakresie udrażniania dróg oddechowych, pomiaru ciśnienia). Po przeszkoleniu w powyższym zakresie, zostaną przeprowadzone zajęcia w zakresie nauczania resuscytacji. Zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem zakupionych fantomów. Dodatkowo przeprowadzone będą zajęcia w zakresie użytkowania, eksploatacji, możliwości fantomów. Zakupienie jednolitego sprzętu umożliwi ich dalsze wykorzystywanie w zakresie zawodów z udzielania pierwszej pomocy, poprzez wspólne podłączenie fantomów i obserwowanie realizacji ćwiczeń na ekranie.]