Projekty złożone w ramach VI edycji Budżetu Obywatelskiego w Lęborku na rok 2019

 

Dnia 31.03.2018 r. upłynął termin składania przez lęborczan projektów w ramach VI edycji Budżetu Obywatelskiego w Lęborku na 2019 r.. Łącznie wpłynęły 42 projekty:

  • 17 projektów dużych  dotyczących zadań inwestycyjnych (projekty od 40 000,01 zł do kwoty 200 000 zł)
  • 11 projektów małych dotyczących zadań inwestycyjnych (projekty do kwoty 40 000 zł)
  • 14 projektów dotyczących zdań nieinwestycyjnych (projekty do kwoty 10 000 zł)

Lista projektów zgłoszonych do “Budżetu Obywatelskiego w Lęborku” na 2019 rok

Lp. Tytuł projektu Wnioskodawca/y Opis skrótowy projektu Kategoria projektu/Szacunkowy koszt projektu
1 „Bezpieczna Zebra” – doświetlenie przejść ulicznych dla pieszych Radosław Zimnowoda Doświetlenie przejść ulicznych dla pieszych mające na celu poprawę bezpieczeństwa poruszających się po nich. W ramach projektu proponuje się doświetlenie przejść dla pieszych zlokalizowanych w Lęborku przy ul. Kossaka (w okolicy sklepu „Biedronka”), al. Niepodległości (przy skrzyżowaniu z ul. Targową oraz ul. Waryńskiego), ul. Wojska Polskiego (w okolicy sklepu „Biedronka” oraz parku Michalskiego), ul. Amii Krajowej (w okolicy Banku PKO S.A., skrzyżowanie z ul. Czołgistów), al. Wolności (w okolicy SP 4 przy skrzyżowaniu z ul. Łokietka oraz pl. Piastowskiego (przy skrzyżowaniu z ul. Węgrzynowicza), ul. Mireckiego (przy skrzyżowaniu z ul. E. Plater), ul. 1 Maja (przy parku Michalskiego), ul. Okrzei (skrzyżowani z ul. 1 Maja), ul. Warszawska (przy skrzyżowaniu z ul. Grunwaldzką). W związku z tym, że nie jest możliwe dokładne oszacowanie kosztów inwestycji ze względu na brak warunków budowy określonych przez operatora, zaleca się realizację inwestycji w opisanej powyżej kolejności ulic, do wyczerpania środków finansowych. Duży projekt – zadanie inwestycyjne

200.000 zł

2 Budowa fontanny w stawie w Parku Chrobrego w Lęborku Małgorzata Janczak

Aleksandra Chowaniec

Projekt zakłada wykonanie fontanny w stawie w Parku Chrobrego w Lęborku – odtworzenie stanu jaki istniał przed wojną. Mały projekt – zadanie inwestycyjne

40.000 zł

3 Stworzenie systemu mobilnego zgłaszania usterek miejskich Małgorzata Janczak Projekt zakłada stworzenie systemu komputerowego sprzężonego z darmową aplikacją mobilną na telefony komórkowe, za pomocą której każdy mógłby zgłosić napotkaną usterkę na terenie miasta. Projekt – zadanie nieinwestycyjne

10.000 zł

4 Budowa chodnika i ścieżki rowerowej os. Sportowa Bożena i Piotr Pobłoccy ·         Wykonanie koryta na całej długości chodnika

·         Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne

·         Wykonanie i pielęgnacja podbudowy

·         Chodniki z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej

·         Obrzeża betonowe

·         Regulacja studni i włazów

·         Ławki parkowe, wyrównanie pasa wzdłuż chodnika.

Duży projekt – zadanie inwestycyjne

200.000 zł

5 „Kocie oczka” – inteligentne przejścia dla pieszych

ul. Wojska Polskiego

Bożena i Piotr Pobłoccy ·         lampy ledowe zatopione w asfalcie

·         czujniki ruchu zamontowane na słupach po obu stronach przejść dla pieszych

·         przyłącza energetyczne.

Mały projekt – zadanie inwestycyjne

40.000 zł

6 Gram w Piłkę Nożną z DIEGO Lębork Michał Pietrzyk Projekt pod nazwą „Gram w Piłkę Nożną z DIEGO Lębork” skierowany jest do dzieci z Lęborka w wieku 6-10 lat. Głównym założeniem projektu jest:

1. Nauka, doskonalenie elementów gry w piłkę nożną poprzez zabawy, turnieje, działania promujące aktywny tryb życia.

2. Zakup sprzętu sportowego umożliwiający rozwijanie zainteresowań dzieci (piłki, profesjonalne bramki w kat. „ŻAK”, inne trenażery).

3. Organizacja turnieju piłki nożnej oraz otwarty Dzień Dziecka z Akademią Diego.

Projekt – zadanie nieinwestycyjne

10.000 zł

7 Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lęborku w ubrania specjalne Raptor NTX Gold Mateusz Wołocznik Środki ochrony indywidualnej w postaci ubrania specjalnego Raptor NXT Gold, firmy Scantez pozwolą w znacznym stopniu chronić naszych strażaków – ochotników przed czynnikami mechanicznymi, termicznymi, chemicznymi oraz rakotwórczymi cząstkami powstałymi podczas pożarów. Obecnie większa część umundurowania specjalnego jest do wymiany, ze względu na swój stan techniczny. Projekt – zadanie nieinwestycyjne

10.000 zł

8 Budowa Boiska sportowo-rekreacyjnego przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym – Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku Robert Sieniek Projekt zakłada budowę sportowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 26x42m o nawierzchni poliuretanowej składającego się z: 2 boisk do koszykówki i do siatkówki oraz 1 boiska do piłki ręcznej. Zakres prac zgodnie z projektem obejmuje:

– podbudowę pod nawierzchnię poliuretanową boiska

– nawierzchnię poliuretanowa boiska

– zakup i montaż wyposażenia boiska obejmującego: słupy i tablice do koszykówki – 4 szt., słupki do siatkówki 4 szt., bramki do piłki ręcznej 2 szt.

– malowanie linii

– ogrodzenie.

Duży projekt – zadanie inwestycyjne

200.000 zł

9 Pokoloruj sobie Miasto – lęborski mural (malowidło na ścieżce turystycznej przy ul. Solnej) oraz malowidło na schodach do ul. Syrokomli Radosław Zimnowoda, Patryk Łukaszuk Projekt składa się z II części: I część polegać będzie na wymalowaniu na ścianie garaży zlokalizowanych przy ul. Solnej (w okolicy Kościoła Zielonoświątkowego) malowidła ściennego przedstawiającego historyczne zabudowania Miasta lub wycinek z dziejów Lęborka. Miejsce powstania malowidła jest często uczęszczane przez turystów ze względu na usytuowanie na ścieżce turystycznej „Śladami średniowiecza” w Lęborku. II część polegać będzie na stworzeniu ciekawego, kolorowego wzoru / rysunku na schodach (podstopniach) prowadzących do ul. Syrokomli. Będzie to ciekawym urozmaiceniem tego obszaru naszego Miasta. Projekt – zadanie nieinwestycyjne

10.000 zł

10 Kurs samoobrony dla kobiet Piotr Pobłocki Zorganizowanie kursu samoobrony z elementami karate dla kobiet i dziewcząt (ok. 30 osób). Zgłosić się będzie można w otwartym naborze, ogłoszonym w mediach społecznościowych oraz szkołach. Kurs poprowadzi dwóch doświadczonych trenerów z uprawnieniami. Miejsce: sala w budynku ABB, ul. Krzywoustego 1 w Lęborku. Projekt – zadanie nieinwestycyjne

10.000 zł

11 Budowa progów zwalniających

ul. Jagiellońska

Katarzyna Harackiewicz, Zbigniew Filipiak Budowa progów spowalniających przynajmniej w dwóch miejscach (ze wskazaniem na trzy) w sposób uniemożliwiający ich ominięcie. Mały projekt – zadanie inwestycyjne

40.000 zł

12 Studio fotograficzne dla pasjonatów i amatorów fotografii Mirosław Szuster Zakup sprzętu do fotografii studyjnej – kompleksowe wyposażenie studia fotograficznego. Sprzęt będzie do wykorzystania przez zainteresowanych amatorów i pasjonatów fotografii w celu doskonalenia własnych umiejętności. Projekt – zadanie nieinwestycyjne

10.000 zł

13 Bezpieczny chodnik na ulicy Harcerzy Mariusz Chomiczewski Projekt zakłada budowę chodnika wzdłuż ulicy Harcerzy z kostki betonowej na podbudowie. Chodnik ten miałby być połączeniem z jednej strony z istniejącym chodnikiem na ulicy Harcerzy (sięgającym od ulicy Topolowej do granicy pomiędzy posesjami 4 i 4a) z ulicą Spółdzielczą. Duży projekt – zadanie inwestycyjne

200.000 zł

 

14 Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 Konrad Chmiel Rozbudowa istniejącego placu zabaw dla uczniów szkoły, obecny plac zabaw wymaga częstych remontów, które są przeprowadzane z własnych środków szkoły. Obecny plac nie jest dostosowany dla tak dużej ilości dzieci korzystających z placu. Mały projekt – zadanie inwestycyjne

40.000 zł

15 Poprawa bezpieczeństwa oraz jakości dowozu dzieci do szkoły podstawowej nr 3 Konrad Chmiel Przebudowa wjazdu dla samochodów dowożących i odbierających dzieci ze szkoły od strony ulicy Kossaka. Przebudowa ma umożliwić swobodny przejazd samochodów wjeżdżających i wyjeżdżających spod szkoły. Przygotowanie miejsc postojowych w miejscu pasa zieleni przy ul. Kossaka i Al. Wolności, na odcinku od Karczmy Rycerskiej wzdłuż ulicy do budynku szkoły. Duży projekt – zadanie inwestycyjne

200.000 zł

 

16 Ogólnodostępne boisko piłkarskie na osiedlu sportowym Jarosław Gryń, Michał Sałata Planuje się wykonanie boiska do gry w piłkę nożną o wymiarach 56m / 26m. Zakres robót budowlanych obejmuje m. in. demontaż istniejących bramek, wertykulację istniejącej nawierzchni trawiastej, dosianie trawy, zakup i montaż dwóch bramek do gry w piłkę nożną, zakup i montaż piłkochwytów. Duży projekt – zadanie inwestycyjne

130.000 zł

 

17 Chodnik – ul. Brzozowa Robert Joniec Remont chodnika wzdłuż ulicy Brzozowej, po obu stronach, od ul. Cisowej do Jesionowej. Duży projekt – zadanie inwestycyjne

110.000 zł

 

18 Festiwal Teatralny Stowarzyszenie FPUNKT Sztuka czyni widza wrażliwym na piękno, sprawia, że świat wydaje się ciekawszy. Dzięki sztuce teatralnej życie człowieka może stawać się bogatsze w przeżycia i doznania. W myśl tej idei Stowarzyszenie FPUNKY przygotowało projekt, którego celem jest organizacja Festiwalu Teatralnego w Lęborku. Festiwal Teatralny, który jest przedmiotem niniejszego projektu nie jest jednak zwykłym zaproszeniem wybranych tytułów do Lęborka. Jako realizatorzy projektów młodzieżowych, realizatorzy profilaktyki rówieśniczej swój Festiwal podzieliliśmy na dwie części. Część pierwsza będzie skierowana głównie do młodzieży szkół powiatu lęborskiego poczynając od klasy IV szkoły podstawowej kończąc na szkołach ponadgimnazjalnych. Naszym celem jest zaangażowanie jak największej liczby młodzieży w przygotowanie sztuki teatralnej. Przygotujemy regulamin festiwalu teatralnego dla szkół. Szkoły będą rywalizować w swoich kategoriach wiekowych: I kategoria – klasy IV-VIII szkoły podstawowej, II kategoria – klasy III gimnazjum i klasy ponadgimnazjalne. Szkoły będą walczyć o nagrody indywidualne oraz grupowe. Część II będzie skierowana zarówno do młodzieży jak i do widzów dorosłych. Naszym celem jest zaproszenie grup teatralnych, które prezentują spektakle na ważne tematy społeczne. Głównym celem jest stworzenie przestrzeni do refleksji, pobudzenie widzów do analizy rzeczywistości. Tytuły, które pragniemy zaprosić mają być nosicielami określonych treści, niekoniecznie łatwych w odbiorze, ale kształtujących postawy życiowe. Festiwal, który zorganizujemy ma być początkiem do dyskusji, dyskusji  o człowieku. Projekt – zadanie nieinwestycyjne

15.000 zł

19 Park dla rodziny Renata Kwiek Rodzinny park przy ul. Reja, ze strefami dla wszystkich kategorii wiekowych, zapewniający cień w upalne lato i sprzyjający wypoczynkowi: – plac zabaw dla najmłodszych, – stolik do gier, – zakątek kultury, – huśtawka dla dorosłych i dla dzieci, – kwiatowe uroczysko. Obecnie park jest mało atrakcyjny i niebezpiecznym, gdyż stał się siedliskiem osób spożywających alkohol oraz uciążliwych dla mieszkańców olbrzymich stad kawek – dlatego jest omijany przez mieszkańców. Warto dbać o to ostatnie zielone miejsce w centrum, poprzez uporządkowanie trawników, ścieżek, pielęgnację drzewostanu oraz lokalizację kilku atrakcji zachęcających do rodzinnego wypoczynku. Duży projekt – zadanie inwestycyjne

200.000 zł

 

20 Sportowa przyszłość z Pogonią Lębork Łukasz Hrycyk Projekt pn. „Sportowa przyszłość z Pogonią Lębork” ma na celu zwiększenie potencjału, efektów szkoleniowych oraz promocję piłki nożnej na bazie działalności Lęborskiego Klubu Sportowego „Pogoń Lębork”. Projektem zostanie objętych ok. 80 dzieci i młodzieży – zawodników LKS Pogoń Lębork, którzy z powodów ograniczeń finansowych mają utrudniony dostęp do sprzętu sportowego. Celem projektu będzie wyposażenie tych zawodników w zależności od potrzeb w stroje piłkarskie, dresy, ortaliony, torby piłkarskie lub piłki. W/w projekt obejmie wszystkie dzieci i młodzież trenującą na co dzień w środowisku Miasta Lęborka. Projekt – zadanie nieinwestycyjne

10.000 zł

21 Szkolne obserwatorium astronomiczne Klassa Roman Wybudowanie na dachu budynku SP Nr 4 lub w jego okolicy kopuły obserwatorium wraz z zapleczem oraz wyposażeniem obiektu w sprzęt obserwacyjny. Duży projekt – zadanie inwestycyjne

200.000 zł

22 Zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej uczestniczącej w zajęciach z edukacji przyrodniczo-leśnej prowadzonej na terenie Uroczysko Drętowo poprzez budowę chodnika a ulicy B. Krzywoustego na odcinku od Jednostki Wojskowej do Uroczysko Drętowo Alicja Kąckowska Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych (głownie dzieci i młodzieży) poruszających się DW 214 na odcinku od Jednostki Wojskowej do Uroczyska Drętowo (200 mb) poprzez budowę chodnika. Obecnie brak pobocza i duże natężenie ruchu pojazdów ciężarowych sprawiają, że jest tam szczególnie niebezpiecznie. Po prawej stronie wspomnianego odcinka znajduje się bezdrzewny pas nadający się pod budowę chodnika. Dodatkowo aby połączyć istniejącą infrastrukturę z nowopowstałym duktem, należałoby wyznaczyć przejście dla pieszych przez jezdnię na wysokości Jednostki Wojskowej. Mały projekt – zadanie inwestycyjne

30.000 zł

23 Dofinansowanie Klubu Sportowego „Pogoń II Lębork” w sprzęt niezbędny do rozgrywek piłkarskich Kamil Staniszewski, Karol Staniszewski Zakup sprzętu sportowego umożliwiający wszechstronny rozwój sportowy zawodników (piłki, znaczniki, inne trenażery). Zakup 20 kompletów strojów piłkarskich (meczowych) i 20 kompletów dresów sportowych niezbędnych do trenowania, 20 par obuwia sportowego do rozgrywek na trawie. Projekt – zadanie nieinwestycyjne

10.000 zł

24 Plac zabaw dla dzieci na ogrodach działkowych Orlińskiego Jakub Doba Ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci otoczony zielenią ogrodu. Mały projekt – zadanie inwestycyjne

40.000 zł

25 Wyposażenie strzelnicy pneumatycznej klubu strzeleckiego LOK LIDER-AMICUS Lębork w elektroniczny system obsługi strzelnicy Marcin Fidala Środki pozyskane z budżetu obywatelskiego posłużyłyby do zakupu systemu tarcz elektronicznych, które odczytują wartości dziesiętne każdego strzału. Jest to niezbędne do dalszego rozwoju klubu. Duży projekt – zadanie inwestycyjne

180.000 zł

26 „Skwer z duszą” – rewitalizacja skweru przy Pl. Pokoju (chodniki, zieleń, ławki, podświetlenie drzew, mała scena kulturalna, kino pod chmurką) Radosław Zimnowoda Rewitalizacja skweru miejskiego polegająca na wykonaniu nawierzchni z kostki granitowej, oświetlenia parkowego, ławek z donicami kwietnymi, nowych nasadzeń zieleni miejskiej, podświetlanych skrzyni z historyczną panoramą rynku, kaskadowego tarasu drewnianego (mała scena kulturalna), zielnika miejskiego, iluminacji drzew, kina pod chmurką, monitoringu. Całość inwestycji rozłożona na III etapy BO. Duży projekt – zadanie inwestycyjne

199.250 zł

27 Osiedlowy plac zabaw „Zakątek radości” Marcin Grudziński Rewitalizacja istniejącego placu zabaw. Wymiana starych i zużytych urządzeń zabawowych na nowe, doposażenie. Wyrównanie terenu, bezpieczna nawierzchnia pod urządzeniami, tablica informacyjna z regulaminem. Zapewnienie atrakcyjnych i bezpiecznych warunków zabaw dla dzieci. Mały projekt – zadanie inwestycyjne

40.000 zł

28 Budowa chodnika w ul. Komuny Paryskiej w Lęborku od nr 36 do końca zabudowy Halina Łukian Projekt zakłada budowę chodnika w ul. Komuny Paryskiej w Lęborku wraz ze zjazdami od nr 36 do końca zabudowy, z jednej strony ulicy. Duży projekt – zadanie inwestycyjne

193.000 zł

29 Doposażenie i modernizacja dużej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku na potrzeby mieszkańców miasta, młodzieży szkolnej i miejskich klubów sportowych. Piotr Długi Zakup i montaż na boisku centralnym – Konstrukcja podwieszana tablic do gry w koszykówkę z napędem elektrycznym – 2 szt. Zakup zegarów pomiaru czasu 24sekundy – 2 szt. Malowanie linii boiska centralnego do gry w koszykówkę. Mały projekt – zadanie inwestycyjne

40.000 zł

30 „Bezpieczne dzieci” – monitoring wizyjny w Młodzieżowym Domu Kultury w Lęborku Teresa Szczepańska Projekt zakłada instalację monitoringu wizyjnego na terenie Młodzieżowego Domu Kultury w Lęborku w celu poprawienia bezpieczeństwa uczestników, pracowników oraz osób przebywających na terenie placówki. Zakres prac polegać będzie na zainstalowaniu 4 kamer na zewnątrz budynku w miejscach newralgicznych (wejście główne, wejście boczne, wejście tylne. Kamery obejmą swym zasięgiem ul. Różyckiego, Marcinkowskiego i Sikorskiego) oraz 3 kamer wewnątrz budynku (hol na kondygnacji I, hol na kondygnacji II, klatka schodowa boczna). Mały projekt – zadanie inwestycyjne

14.969,40 zł

31 Lęborskie Lwy – sportowa edukacja dzieci i młodzieży Łukasz Świątek, Piotr Grudzień Założeniami i celem projektu są: działania mające na celu poprawę warunków życia i funkcjonowania mieszkańców Lęborka poprzez wydarzenia o charakterze oświatowym i sportowym, a tym samym czynne przeciwdziałanie na rzecz społecznego wykluczenia dzieci i młodzieży. Projekt – zadanie nieinwestycyjne

10.000 zł

32 Oznakowanie „zebrą” lub/i zabezpieczenie muldami na ul. Targowej od strony ul. Handlowej i od strony ul. Dąbrowskiego przejścia dla pieszych na ul. Targowej pomiędzy marketem Netto, a targowiskiem Jacek Karcz W projekcie chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa pieszym i kierowcom pojazdów, którzy przekraczają / przejeżdżają ul. Targową w miejscu największego ruchu lokalnego do / z supermarketu „Netto” i terenu miejskiego „targowiska”. Projekt – zadanie nieinwestycyjne

10.000 zł

33 Doświetlenie przejść dla pieszych za pomocą dodatkowych lamp oświetleniowych przeciwmgielnych w Lęborku Jacek Karcz Doświetlenie ok. 20-25 najniebezpieczniejszych przejść dla pieszych przy zastosowaniu specjalistycznych lamp przeciwmgłowych o żółtej barwie światła. Duży projekt – zadanie inwestycyjne

200.000 zł

34 Wskocz do gry – centrum gigantycznych gier planszowych (szachownica, chińczyk, warcaby) Sławomir Łukaszuk, Małgorzata Marjuszyc-Łukaszuk Projekt zakłada rozbudowę stref rekreacyjnych o budowę zewnętrznych, wielkoformatowych plansz do popularnych gier w szachy, warcaby oraz chińczyka. Centrum gigantycznych gier plenerowych będzie przede wszystkim miejscem spotkań miłośników gier planszowych, warcabistów, szachistów ale również tych osób, które w gronie najbliższych chcą miło i aktywnie spędzić czas. Mały projekt – zadanie inwestycyjne

40.000 zł

35 Weź to na klatę – strefa crossfitu w parku Michalskiego Sławomir Łukaszuk, Małgorzata Marjuszyc-Łukaszuk Projekt zakłada rozbudowę istniejącego w parku im. Mieczysława Michalskiego Placu Sportów Miejskich o dodatkowe elementy służące do uprawiania coraz popularniejszej dziedziny sportu zwanej CrossFitem. Duży projekt – zadanie inwestycyjne

200.000 zł

36 Sportowy Lębork – relacje z zawodów transmitowane na żywo Sławomir Łukaszuk, Małgorzata Marjuszyc-Łukaszuk Celem projektu jest stworzenie możliwości realizowania profesjonalnych transmisji „live” z zawodów sportowych odbywających się na terenie miasta Lębork, przy użyciu platformy YouTube, Facebook itp., z wykorzystaniem przeznaczonych do tego celu urządzeń transmisyjnych. Projekt – zadanie nieinwestycyjne

10.000 zł

37 Scianki wspinaczkowe w parku Michalskiego Sławomir Łukaszuk, Małgorzata Marjuszyc-Łukaszuk Projekt dotyczy wybudowania profesjonalnych wielobocznych ścianek wspinaczkowych do uprawiania tzw. *boulderingu, przeznaczonych do użytkowania zarówno przez dorosłych jak i dzieci. Bouldering (z ang. boulder – głaz) – oznacza wspinaczkę po wolnostojących, kilkumetrowych blokach skalnych bez użycia asekuracji liną. Duży projekt – zadanie inwestycyjne

200.000 zł

38 Doposażenia stadionu miejskiego w sprzęt lekkoatletyczny Bożena i Piotr Pobłoccy Projekt przewiduje zakup – płotki lekkoatletyczne – 10 szt., – bloki startowe x 6. Projekt – zadanie nieinwestycyjne

10.000 zł

39 Sygnalizacja świetlna na przycisk na przejściu dla pieszych ul. Al. Wolności przy SP nr 3 Danuta Kulaszewicz Wybudowanie sygnalizacji świetlnej sterowanej przyciskiem na przejściu dla pieszych w ul. Al. Wolności przed skrzyżowaniem z ul. Kossaka. Duży projekt – zadanie inwestycyjne

100.000 zł

40 Szatnie kontenerowe na Stadionie Miejskim w Lęborku Piotr Grudzień, Mariusz Tkaczyk Szatnie kontenerowe na Stadionie Miejskim w Lęborku to projekt mający na celu zakup i instalację trzech szatni kontenerowych z pełnym zapleczem sanitarnym i magazynowym na niewykorzystanym terenie, który jest w obrysie działki stadionu miejskiego i jest przyległy do boiska ze sztuczną murawą. Dzięki swoim cechom mobilne szatnie – kontenery stają się coraz popularniejszym rozwiązaniem wszelkich problemów, którym z pewnych względów nie są w stanie sprostać klasyczne budynki lub inne nieruchomości. Duży projekt – zadanie inwestycyjne

120.000 zł

41 e-trakcja, czyli mobilny przewodnik po Lęborku Jan Kiśluk, Kazimierz Duwe, Krzysztof Siwka Celem projektu jest stworzenie pierwszej lęborskiej aplikacji (korzystającej z kodów QR) prezentującej atrakcje turystyczne miasta. Dla każdego obiektu zostanie przygotowana tabliczka zawierająca kod QR, po zeskanowaniu którego użytkownik będzie przekierowany na odpowiednią stronę aplikacji dostępnej w Internecie i będzie mógł przeczytać informacje m.in. o historii obiektu, zobaczyć fotografie (filmy) teraźniejsze i historyczne. Projekt zawiera opracowanie tekstów, tłumaczeń na język angielski i niemiecki, napisanie aplikacji internetowej (programu internetowego) jako strony z własnym adresem www. Projekt – zadanie nieinwestycyjne

10.000 zł

42 Wypoczynek rodzinny nad rzeką Łebą Jan Kiśluk, Kazimierz Duwe, Werner Koschalka Projekt polega na budowie małej infrastruktury reakreacyjno-turystycznej przy ulicy Przymurnej. Prace będą obejmowały umieszczenie na terenie rekreacyjnym nad rzeką Łebą ławek (wizerunek nawiązujących do tych rozmieszczonych np. wzdłuż ulicy Staromiejskiej) wraz ze stojakami na rowery, betonowego grilla, betonowego stołu do gry w ping-ponga, stołów do gry w szachy oraz pojemników na nieczystości. Mały projekt – zadanie inwestycyjne

40.000 zł

 Żródło: Urząd Miasta Lęborka

 

15193558_1802867123318536_7527617005254240408_n
Arkadiusz Mielewczyk
Stowarzyszenie Lęborski Budżet Obywatelski