Rady Osiedli/Dzielnic – opinia Andrzeja Sułkowskiego

W ślad za wczorajszą publikacją opinii Pani Edyty Litwiniuk (redaktor prowadzącej Echo Ziemi Lęborskiej) w sprawie inicjatywy utworzenia Rad Osiedli/Dzielnic w Lęborku otrzymaliśmy e-mail od Pana Andrzeja Sułkowskiego, który również pragnie podzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat przedmiotowej inicjatywy, za co serdecznie dziękujemy. Równocześnie zachęcamy do nadsyłania dalszych spostrzeżeń, propozycji i uwag na nasz adres e-mail: budzetlebork@gmail.com

 

Ja biuro 3“..oczywiście i na naszych oczach rodzi się inicjatywa oddolna. Ciekawa i demokratyzująca pewne funkcje w mieście. Jeśli już to w mojej opinii podzielić na dzielnice pod kątem: funkcjonalnym, geograficznym lub demograficznym. Jeszcze wiele szczegółów tego projektu należy dopracować, bo diabeł właśnie w nich tkwi. Jednak wszystko co zostaje oddane do decyzji obywateli powoduje większą gospodarność i transparentność budżetową. Jedyna wątpliwość dotyczy sposobu podejmowania decyzji. Nie znam udanego przedsięwzięcia biznesowego, w którym rządzi “niejako” tyle osób na raz:))) Ale nie ma dymu bez ognia! Acha, no i katalog zakresu działania wydaje się być zbyt szeroki. Skupiłbym się jedynie na tych sprawach, które są wrażliwe społecznie, a wyeliminował te które są wykonalne w trybie urzędniczym.”

Andrzej Sułkowski