Rady Osiedli/Dzielnic – opinia Jarosława Gryń

Poniżej publikujemy kolejną opinię mieszkańca Lęborka Pana Jarosława Gryń w sprawie utworzenia Rad Osiedli/Dzielnic.

“Moim zdaniem propozycja utworzenia rad dzielnic jest pomysłem interesującym i pożytecznym. Projekt ten z pewnością wymaga przemyślenia i konsultacji społecznych. Jest to wyraźny krok w stronę wcielania w życie idei społeczeństwa obywatelskiego na terenie naszego miasta.

Oddolna inicjatywa społeczna jest fundamentem, na którym opiera się demokracja, a sprawne funkcjonowanie wspólnoty lokalnej w znacznym stopniu zależy od aktywności jej członków. Poziom zaangażowania w sprawy lokalne oraz chęć bezinteresownego wspierania mieszkańców swojej dzielnicy jest z pewnością miarą przydatności danej osoby do pełnienia funkcji publicznych. Przy obecnym systemie wyborczym, w którym jedynie osoba otrzymująca największą liczbę głosów zdobywa mandat, głos pozostałych wyborców pozostaje w praktyce nieuwzględniony. W istocie większość wyborców nie będzie posiadała swojego reprezentanta w Radzie Miasta. Instytucja Rad Dzielnic do pewnego stopnia rozwiązuje tę kwestię, umożliwiając osobom z kolejnymi wynikami wyborczymi pełnienie pewnych funkcji i wpływanie na losy swojej dzielnicy, a co za tym idzie swoich wyborców.

Często w miejscu zamieszkania mamy do czynienia ze sprawami, które choć są uciążliwe, już na pierwszy rzut oka wydają się mało ważne z punktu widzenia całego miasta. Kontakt z urzędami, policją czy służbami miejskimi nie należy niestety do przyjemności. Nie każdy zresztą posiada czas i predyspozycje, aby samemu podejmować takie starania. Rady Dzielnic z pewnością ułatwiłyby mieszkańcom kontakt z instytucjami i urzędnikami mogącymi pomóc w rozwiązaniu wielu z tych spraw. Im władza jest bliżej ludzi tym lepiej, a bezpłatne pełnienie funkcji pozwoliłoby, jak już wspomniałem, ocenić pracę i zaangażowanie osób  pretendujących do służby publicznej.”

Pozdrawiam
Jarosław Gryń