Rady Osiedli/Dzielnic – opinia redaktor Pani Edyty Litwiniuk

Poniżej publikujemy opinię redaktor prowadzącej Pani Edyta Litwiniuk w sprawie inicjatywy utworzenia Rad Osiedli/Dzielnic w Lęborku, która została opublikowana w dniu 29.08.2014 r. w Echu Ziemi Lęborskiej  za co serdecznie dziękujemy. Równocześnie zachęcamy Państwa do podzielenia się swoimi spostrzeżeniami, uwagami i propozycjami w sprawie przedmiotowej inicjatywy. Swoje stanowiska można nadsyłać na adres: budzetlebork@gmail.com

“Nowo powstałe stowarzy­szenie chce powołania w Lęborku rad dzielnic. Miałyby one zajmować się na bieżąco problemami posz­czególnych dzielnic miasta, a przede wszystkim interwenio­wać, kiedy w tych dzielnicach coś się dzieje nie po myśli mie­szkańców. Mnie z tego wszyst­kiego najbardziej przypadł do gustu pomysł, żeby radnych dzielnic wyłonić w wyborach samorządowych z tych miejsc, które nie wejdą do rady miasta. „Dla pozytywnej rywalizacji na rzecz mieszkańców” – jak za­powiadają inicjatorzy. Docelo­wo ma to powodować, że nie tylko mieszkaniec będzie miał więcej osób, do których może zgłosić się ze swoimi problema­mi, ale i radni poszczególnych rad będą się ścigać, żeby je zała­twić. Bo jak nie pomogą, to kto ich będzie chciał za cztery lata? No mnie się taki sposób podo­ba. Byleby działał.”

Echo Ziemi Lęborskiej wydanie z dnia 29.08.2014 r.