Relacja z I posiedzenia komisji ds. weryfikacji projektów Budżetu Obywatelskiego

3d small people - Paragraph

W czwartek 7 kwietnia 2016 odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Weryfikacyjnej ds. budżetu obywatelskiego w Lęborku 2016. Komisja pracowała w komplecie, sprawnie i z wsparciem radcy prawnego. Jako obserwator obecny był także wnioskodawca jednego z projektów.

Przeprowadzono pierwszy etap weryfikacji tj. weryfikację formalną. W terminie wpłynęło 26 wniosków na łączną kwotę ponad 3 mln zł. W czterech wnioskach występują niejasności co do spełnienia wymogu minimum 15 podpisów poparcia przez pełnoletnich mieszkańców Lęborka.

W tym miejscu jeszcze raz warto przypomnieć jedną z naszych kluczowych wskazówek przekazanych 16 marca na spotkaniu szkoleniowym z mieszkańcami, aby dostarczać podpisy poparcia z dużym zapasem ilościowym i zwracać uwagę, aby pochodziły od lęborczan. Niestety wielu wnioskodawców miało na listach poparcia tylko minimum tj. 15 podpisów, co oznacza, że zausterkowanie nawet jednego zdyskwalifikuje wniosek na etapie weryfikacji formalnej. Szkoda, bo wnioskodawcy włożyli olbrzymią pracę w szczegółowe opracowanie wniosku, a zabrakło im determinacji w prawidłowym zebraniu podpisów.

Wniosek nr 19 został jednogłośnie odrzucony, gdyż na 15 podpisów popierających aż pięć pochodziło od osób spoza Lęborka.

W przypadku wniosków o numerach 14, 15 i 18 na etapie weryfikacji danych 15 osób popierających nie udało się odnaleźć w rejestrach urzędu miasta danych kilku osób, co może oznaczać, że pochodzą od osób nieuprawnionych. W projekcie 14 dotyczy to jednego podpisu, w projekcie 15 dotyczy to dziesięciu podpisów, a w projekcie 18 wyjaśnić trzeba kwestię dwóch podpisów. Komisja jednogłośnie wyznaczyła tym trzem wnioskodawcom do poniedziałku czas na przedstawienie dowodów iż podpisy pochodzą od osób uprawnionych. Teoretycznie mogła się trafić literówka w PESEL-u lub luka w miejskich rejestrach, bo nikt nie jest doskonały.

Komisja ustaliła też, aby projekty, które mają być umiejscowione na gruntach niemiejskich ( np. kościelnych, spółdzielczych, powiatowych) lub na gruntach miejskich oddanych w zarząd lub użyczenie, zostały niezwłocznie uzupełnione o zgodę prawnego dysponenta terenu – o ile zgody takiej nie ma już w aktach.

Na poniedziałek na godz. 15 zwołano kolejne posiedzenie Komisji, która powinna ostatecznie zamknąć etap weryfikacji formalnej.

Następnie przez najbliższych kilkanaście dni wnioski będą weryfikowane pod względem merytorycznym. Właściwi urzędnicy sprawdzą realność podanych kosztów oraz ustalą, czy spełnione są inne warunki dające szansę na realizację poszczególnych projektów.

Włodzimierz Klata