Spotkanie w sprawie III edycji Budżetu Obywatelskiego w Lęborku

IMG_2523

Po spotkaniach indywidualnych z grupami  osób zainteresowanych  złożeniem projektów w ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego stowarzyszenie Lęborski Budżet Obywatelski zorganizowało dodatkowe otwarte spotkanie dla lęborczan zainteresowanych przedmiotową  ideą.  Spotkanie  konsultacyjno  –  informacyjne  odbyło  się  dnia 16.03.2016 r. o godz. 17:30 w budynku Centrum Informacji Turystycznej – „Brama Kaszubskiego Pierścienia” w Lęborku. Omówiono na nim ideę Budżetu Obywatelskiego, zaprezentowano projekty, które w latach 2014 i 2015 zostały zrealizowane oraz przedstawiono tzw. “pozytywny efekty uboczny Budżetu Obywatelskiego” czyli projekty, które decyzją mieszkańców nie przeszły do etapu realizacji, a pomimo tego zostały dostrzeżone przez Burmistrza Miasta Lęborka i zrealizowane ze środków budżetu miasta. Ponadto omówiono uchwałę nr XXXI-564/2014 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Lęborka konsultacji społecznych projektu  “Budżet  Obywatelski  w  Lęborku”  (tekst  ujednolicony) oraz  zarządzenie   Nr 20/2016 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konsultacji Budżetu Obywatelskiego w Lęborku na 2016 rok. Następnie zreferowano procedurę Budżetu Obywatelskiego od pomysłu do realizacji. Najwięcej  czasu   poświęcono   omówieniu   błędów,   które   lęborczanie   najczęściej   popełniają i   zarazem   narażają     projekt    na    odrzucenie   ze    względu   na   błędy  formalne i merytoryczne. Mieszkańcy przeważnie posiadają skonkretyzowane, bardzo ciekawe pomysły na zadania i potrzebowali doprecyzowania określonych kwestii. Na spotkaniu, które trwało blisko trzy godziny lęborczanie otrzymali właściwą pomoc i ubogaceni nową wiedzą skuteczniej mogą brać udział w budżecie partycypacyjnym.

W imieniu stowarzyszenia Lęborski Budżet Obywatelski pragnę złożyć podziękowania dla mieszkańców za obecność oraz dla Pana Pawła Piwka – dyrektora Lęborskiego Centrum Kultury Fregata za udostępnienie pomieszczenia budynku CIT celem zorganizowania spotkania.

Arkadiusz Mielewczyk 

1 Trackback / Pingback

  1. Budżet Obywatelski po liftingu – Cz. 1 „Pozytywny powiew”

Komentowanie jest wyłączone.