O stowarzyszeniu

Nic o nas bez nas !

10588691_10152606090062279_1391575423_n

Celem działania Stowarzyszenia jest budowanie aktywnego społeczeństwa obywatelskiego, umiejącego skutecznie i odpowiedzialnie  współdecydować o sprawach lokalnych, ułatwienie mieszkańcom dostępu do informacji o pracach i zamierzeniach władzy publicznej oraz  sprzyjanie szybkiemu i efektywnemu rozwiązywaniu problemów zgłaszanych przez społeczność lokalną.


Logo ruchome

Logo stowarzyszenia (śruba okrętowa) symbolizuje pozytywną moc, jaką może uzyskać miasto dzięki harmonijnej współpracy władzy uchwałodawczej (Rada Miasta), wykonawczej (burmistrz), organizacji proobywatelskich (np. nasze stowarzyszenie, rady dzielnic, osiedli itp.) oraz ogółu mieszkańców.


ZAŁOŻYCIELE

Arek

Arkadiusz Mielewczyk – pomysłodawca i szef stowarzyszenia. Autor uchwały ws. budżetu obywatelskiego. Związany z branżą budowlaną. Przez kilka lat w samorządzie lokalnym na samodzielnym stanowisku ds. inwestycji, zamówień publicznych i infrastruktury komunalnej.Obecnie jako project manager zarządza kontraktami budowlanymi m.in. w oparciu o międzynarodowe procedury FIDIC.Uwielbia wędkarstwo morskie i grę na instrumentach klawiszowych.
Żona Marta. Troje dzieci: Beniamin, Michalina, Tomasz
Marek

Marek Piotrowski – członek stowarzyszenia. Absolwent kierunku turystyka i rekreacja. Od lat związany z branżą hotelarską. Obecnie skutecznie zarządza atrakcyjnym obiektem hotelowym.
Mocno związany z Lęborskim Klubem Sportowym “Pogoń”. Współredaktor strony internetowej klubu www.pogon.lebork.pl.
Żonaty. Tata trzyletniego syna. Miłośnik sportu i aktywny biegacz. Pasjonat mediów społecznościowych (social media).
Włodek

Włodzimierz Klata – doradca stowarzyszenia ds. prawnych i samorządowych. Absolwent wydz. matematyki, fizyki i chemii UMK w Toruniu. Były nauczyciel fizyki w LO nr 1. Współpracownik Europejskiego Stowarzyszenia Edukacji Astronomicznej.
Wnikliwy i doświadczony samorządowiec. Wójt Cewic, burmistrz Lęborka. Obecnie prywatny przedsiębiorca w branży tłumaczeń specjalistycznych i radny miejski.
Żonaty. Dwoje dzieci. Uwielbia majsterkowanie, kabaret i harmonijkę ustną.