System informacji przestrzennej Urzędu Miasta w Lęborku

W oczekiwaniu na weryfikację formalno – merytoryczną projektów złożonych w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego postanowiliśmy poinformować Państwa o Systemie Informacji Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Lęborku. Dzięki temu systemowi można m.in.   doprecyzować   lokalizację   zgłoszonych   projektów   (numer działki, obręb). W ramach w/w serwisu na szczególną uwagę zasługują specjalistyczne moduły służące do realizacji różnorodnych zadań samorządów gminnych i powiatowych takich jak np. prowadzenie planu zagospodarowania, wydawania pozwoleń na budowę, ewidencji numeracji adresowej, ewidencji dróg i wielu innych. Mamy nadzieję, że SIP będzie na bieżąco uaktualniany.  Zachęcamy do zapoznania się z przedmiotowym systemem.

System Informacji Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Lęborku

 

Arkadiusz Mielewczyk