Wyniki głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2015 – II edycja

wyniki

Logo ruchome

W dniu dzisiejszym komisja ds. przeprowadzenia głosowania nad projektami złożonymi w ramach Lęborskiego Budżetu Obywatelskiego podała wyniki konsultacji społecznych. W głosowaniu wzięło udział 2 220 mieszkańców Lęborka posiadający czynne prawo wyborcze oddając 4 111 głosów. W porównaniu do zeszłorocznej edycji frekwencja uległa niemalże podwojeniu co może świadczyć, iż lęborczanie przekonali się do tej inicjatywy, za co serdecznie wszystkim dziękujemy.

Decyzją mieszkańców Lęborka do realizacji przechodzą następujące projekty:

 • projekt nr 14 “Małpi gaj – zabawowy raj. Strefa aktywności i rekreacji dla dzieci w Parku Chrobrego” (199.600 zł) – wnioskodawca: Adam Szymikowski – 355 głosów
 • projekt nr 22 “Dofinansowanie zakupu sprzętu dla chóru Sanktuarium św. Jakuba Ap. w Lęborku” (10.000 zł) – wnioskodawca: Marcin Karczewski – 334 głosów 
 • projekt nr 2 “Tor wrotkarski przy stawku w Parku Chrobrego” (200.000 zł) – wnioskodawcy: Łukaszuk Sławomir, Skupin Ewa, Grabowska Mariola, Tyda Anna, Borlik Alicja – 314 głosów
 • projekt nr 1 “Plac sportów miejskich w Parku Michalskiego” (121.000 zł) – wnioskodawca: Łukaszuk Sławomir – 304 głosów
 • projekt nr 11 “Dziękczynienie za 70 lat pracy franciszkanów w Lęborku” (72.000 zł) – wnioskodawca: Marcin Karczewski – 301 głosów
 • projekt nr 21 “Rozwój sportowy Lęborka z klubem sportowym Agoga” (60.000 zł) – wnioskodawca: Konkel Kamil– 247 głosów
 • projekt nr 17 “Budowa parkingu przy ul. Teligi (obok kościoła)” (200.000 zł) – wnioskodawcy: Pobłoccy Bożena i Piotr– 213 głosów

 

Pozostałe projekty otrzymały następującą liczbę głosów:

 • projekt nr 19 “Rowerem i na rolkach nad rzekę Łebę I etap” (200.000 zł) – wnioskodawca: Matuszek Adam – 208 głosów
 • projekt nr 4 “Parking przy kinie Fregata” (125.000 zł) – wnioskodawcy: Rudyk Zbigniew i Leciejewski Leszek – 165 głosów
 • projekt nr 3 “Wyposażenie strzelnicy LOK LIDER – AMICUS w elektroniczny system obsługi strzelnicy” (200.000 zł) – wnioskodawca: Fidala Marcin – 155 głosów
 • projekt nr 8 “Lęborskie błonia sportowe” (200.000 zł) – wnioskodawca: Sobczak Zdzisław – 153 głosów
 • projekt nr 10 “Ruch to zdrowie – ścieżka rekreacyjno – spacerowa z siłownią pod chmurką przy ulicy Harcerzy, etap I” (187.500 zł) – wnioskodawca: Jażdżewska Joanna – 140 głosów
 • projekt nr 13 “Trasa Nordic Walking – marsz po zdrowie” (38.000 zł) – wnioskodawcy: Szymanowska Hanna, Mazur Krystyna, Borzeszkowska Małgorzata, Mańska Bogusława – 124 głosów
 • projekt nr 6 “Program Profilaktyki Wad Postawy i promocji zdrowego stylu życia dzieci w wieku 5-10 lat z zastosowaniem innowacyjnej metody komputerowej FreeMed Posture” (199.579.80 zł) – wnioskodawca: Caronia Agnieszka – 123 głosów
 • projekt nr 7 “Bezpieczne przejście dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulic Armii Krajowej i Czołgistów (między piekarnią – cukiernią Janca, a sklepem mięsnym Gzella)” (15.000 zł) – wnioskodawcy: Perłak Jacek, Ziemkowscy Witold i Joanna – 115 głosów
 • projekt nr 16 “Atrakcyjna przestrzeń rekreacji dla młodzieży i seniorów” (200.000 zł) – wnioskodawca: Stenka Adam– 115 głosów
 • projekt nr 18 “Budowa drogi osiedlowej oraz ciągu pieszego” (125.000 zł) – wnioskodawca: Piankowska Alina – 114 głosów
 • projekt nr 25 “Zakup sprzętu sportowego dla Gimnazjum Nr 2 w Lęborku” (42.007,91 zł) – wnioskodawcy: Klukowski Marcin, Kurzydło Andrzej – 112 głosów
 • projekt nr 15 “Bezpieczna droga do szkół i przedszkoli” (120.000 zł) – wnioskodawcy: Oszmian Bogdan, Litwin Jarosław – 111 głosów
 • projekt nr 24 “Sportowy Lębork” (61.000 zł) – wnioskodawca: Klukowski Marcin – 82 głosy
 • projekt nr 20 “Remont i modernizacja zdegradowanej powierzchni m. Lębork” (200.000 zł) – 80 głosów
 • projekt nr 9 “Utwardzenie terenu nr dz. 60/2 obr. 4 za budynkiem Kossaka 3” (85.312,80 zł) – wnioskodawca: Kulaszewicz Danuta – 61 głosów
 • projekt nr 26 “Budowa sieci komputerowej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3” (199.000 zł) – wnioskodawca: Romanowski Artur – 49 głosów
 • projekt nr 23 “Żołnierze Niezłomni. Tablice informacyjne w Parku Michalskiego” (35.000 zł) – wnioskodawcy: Piotrowski Marek, Gryń Jarosław – 48 głosów
 • projekt nr 12 “Przystosowanie pobocza ulicy z rowem bezodpływowym do parkowania samochodów użytkowników działek” (15.000 zł) – wnioskodawca: Filipiak Zbigniew – 46 głosów
 • projekt nr 5 “Ławeczka Paula Nipkowa” (110.000 zł) – wnioskodawca: Pawski Mirosław – 38 głosów
 • projekt nr 27 “Tablice informacyjne 2 sztuki stojące z zamykaną szybą identyczne do tablic już stojących obok fontanny z żabkami i Domu Towarowego „Kupiec” od strony ronda” (20.000 zł) – wnioskodawca: Karcz Jacek – 4 głosy

 

Autorom projektów, które przechodzą do realizacji gratulujemy.

Autorom projektów, które decyzją mieszkańców nie przeszły do realizacji zachęcamy do udziału w III edycji Lęborskiego Budżetu Obywatelskiego w roku 2016