Wyniki IV edycji Budżetu Obywatelskiego w Lęborku

megafon

W dniu 17 października 2016 r. komisja ds. przeprowadzenia głosowania nad projektami zgłoszonymi w ramach IV edycji Budżetu Obywatelskiego w Lęborku ogłosiła wyniki głosowania.  Lęborczanie łącznie oddali 3700 głosów ważnych, w tym na projekty:

 • nieinwestycyjne oddano 1 143 głosy,
 • małe zadania inwestycyjne 1 107 głosy
 • duże zadania inwestycyjne 1 450 głosy

Do realizacji zakwalifikowały się następujące projekty:

Zadania nieinwestycyjne:

 1. Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w podręczne radiotelefony Hytera PD565 – wnioskodawca: Mateusz Wołocznik – 394 głosy
 2. Rozwijanie zainteresowań sportowych z Akademią Piłkarską Diego Lębork – wnioskodawca: Michał Pietrzyk (nauczyciel wychowania fizycznego i trener piłki nożnej) – 221 głosów
 3. Kurs samoobrony dla kobiet – wnioskodawca: Piotr Pobłocki – 171 głosów
 4. Lęborski Hyde Park – wnioskodawca: Jerzy Skorupiński – 139 głosów

Zadania inwestycyjne (małe):

 1. Rowerem przez Park Michalskiego i ulicą 1 Maja – wnioskodawcy: Krzysztof Siwka Adam Matuszek – 472 głosy
 2. Rozbudowa placu zabaw „MAŁPI GAJ” w Parku Chrobrego wnioskodawca: Adam Szymikowski – 340 głosów
 3. Częściowa rekultywacja terenu zielonego Wymiana ławek parkowych na nowe Poprawa chodników spacerowych – Wnioskodawca: Witold Bań – 295 głosów

Zadania inwestycyjne (duże):

 1. Kapitalny remont, modernizacja i doposażenie dużej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku, na potrzeby młodzieży szkolnej, mieszkańców miasta oraz miejskich klubów i stowarzyszeń sportowych – wnioskodawca: Marek Bibliw nauczyciele wychowania fizycznego uczący w ZSGŻiA w Lęborku – 353 głosy
 2. Rowerem, pieszo i na rolkach nad rzekę Łebę II Etap – wnioskodawcy: Krzysztof Siwka i Adam Matuszek – 251 głosów
 3. Plac zabaw przy ulicy Komuny Paryskiej przystosowany również dla dzieci niepełnosprawnych – wnioskodawca: Rebicka Renata – 206 głosów
 4. Parking Konopnicka – Wolności – wnioskodawcy: Ewa Repp Kazimierz Duwe  – 169 głosów

Projekty, które nie zakwalifikowały się do realizacji uzyskały następującą liczbę głosów:

Zadania nieinwestycyjne:

 • Poznaj tajemnice Lęborka – piknik historyczny – wnioskodawcy: Jan Kiśluk, Wiesława Rutkiewicz – 125 głosów
 • Patriotyczny Lębork – wnioskodawcy: Konrad Chmiel, Krzysztof Siwka, Michał Kozłowski – 93 głosy

Zadania inwestycyjne (duże):

 • Psi park. Spotkania i spacery. – wnioskodawcy: Agnieszka Otrząsek, Iwona Klawikowska – 164 głosy
 • MAŁPI GAJ – oś. Sportowa obok placu zabaw – wnioskodawcy: Bożena i Piotr Pobłoccy – 143 głosy
 • Altana spotkań i pojednania w miejsce stalinowskiego czołgu w Parku Chrobrego – wnioskodawcy: Lęborczanie związani ze środowiskiem Ziemi Lęborskiej, reprezentowani przez Ryszarda Wentę – 86 głosów
 • WESOŁE PRZEDSZKOLE – rewitalizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 10 – wnioskodawca: Monika Koziara – 78 głosów

Informacja o wyniku głosowania

Dziękujemy wszystkim lęborczanom, którzy wzięli udział w głosowaniu IV edycji Budżetu Obywatelskiego. Autorom projektów, które przechodzą do etapu realizacji gratulujemy, a wnioskodawcom projektów które decyzją mieszkańców nie przeszły do realizacji zachęcamy do udziału w kolejnej V edycji Lęborskiego Budżetu Obywatelskiego.

Arkadiusz Mielewczyk