Wyniki z weryfikacji projektów złożonych w ramach BO na 2018 r.

Zespół weryfikacyjny powołany Zarządzeniem Nr 53/2017 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 16 maja  2017 r. w skład którego weszli:

1) Alicja Zajączkowska – Doradca Burmistrza Miasta – przewodnicząca Zespołu

2) Marian Kurzydło – Sekretarz Miasta – członek

3) Romuald Babul – Naczelnik Wydziału Realizacji Inwestycji – członek

4) Wojciech Jurak – Naczelnik Wydziały Architektury – członek

5) Przemysław Skarbek – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami – członek

6) Elżbieta Rekowska – Klassa – Naczelnik Wydziału Współpracy i Rozwoju – członek

7) Tomasz Bronk – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego – członek

8) Agnieszka Kozłowska – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska – członek

9) Dorota Krop – Wydział Współpracy i Rozwoju – sekretarz

10) Artem Baranowski – Radca Prawny

11) Ewa Brzezińska – Dyrektor Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej – członek

ustalił wyniki weryfikacji merytorycznej poszczególnych projektów, złożonych w ramach Budżetu Obywatelskiego w Lęborku na 2018 rok.

Decyzją powyższego zespołu do głosowania nie zostały dopuszczone następujące projekty:

  • Renowacja schodów prowadzących do Wieży Ciśnień w Parku Chrobrego z wykonaniem podjazdu dla wózków – wnioskodawca: Radosław Zimnowoda
  • Punkty powszechnego dostępu do AED – wnioskodawcy: Daniel Mihuniewicz, Rafał Bocian 
  • Zakup sprzętu do nauki reanimacji w szkołach – wnioskodawcy: Damian Jakubowski, Daniel Mihuniewicz

Z protokołem można się zapoznać TUTAJ

Wnioskodawcom, których projekty zostały zweryfikowane pozytywnie gratulujemy i trzymamy kciuki w głosowaniu, które ma się odbyć w terminie od 1 do 14 października br.

Równocześnie przypominamy, że Wnioskodawcy, których projekty nie zostały dopuszczone do głosowania mogą złożyć odwołanie od decyzji Zespołu Weryfikacyjnego do Komisji Odwoławczej w terminie do 20 sierpnia br.

Arkadiusz Mielewczyk