Zaproszenie

_O0C9951

Z bardzo pozytywnym odzewem lęborczan, spotkała się sobotnia akcja Stowarzyszenia Lęborski Budżet Obywatelski, propagująca ideę utworzenia rad osiedli/dzielnic. W ciągu kilku godzin zebraliśmy ponad 150 podpisów poparcia naszej inicjatywy. Odbyliśmy wiele ciekawych rozmów, wysłuchaliśmy uwag mieszkańców Lęborka. Zbieranie podpisów to dopiero pierwszy etap konsultacji w tej sprawie.  Do dialogu na temat rad osiedli/dzielnic chcielibyśmy zaprosić mieszkańców Lęborka, wszystkie zainteresowane środowiska, organizacje, stowarzyszenia zarówno te formalne i nieformalne. Stowarzyszenie w kolejnym etapie prac nad projektem uchwały dot. utworzenia w Lęborku rad dzielnic planuje  zorganizować cykl spotkań z mieszkańcami celem omówienia założeń. Spotkania służyć mają wypracowaniu możliwie najlepszych rozwiązań, tak aby przyszłe rady osiedli/dzielnic mogły skutecznie działać na rzecz lęborczan. Wciąż będziemy zbierać podpisy pod naszą inicjatywą. Zachęcamy do dzielenia się swoimi opiniami.

Osoby, które chcą włączyć się w przedmiotową inicjatywę proszone są o kontakt z przedstawicielami stowarzyszenia. Dane kontaktowe opublikowane są w zakładce kontakt na stronie internetowej www.lbo.lebork.pl